Universitatea din București - precizări grade didactice 2015

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI
Direcția Generală Secretariat, Biroul Perfecționare

     Cadrele didactice care au susținut examenele pentru acordarea gradului didactic I și II în sesiunea 2014, pot ridica, personal, certificatul de acordare a gradului didactic de la Direcția Generală Secretariat a Universității din București, conform precizărilor adresei nr. 18679/20 iulie 2015, înregistrată la Inspectoratul Școlar Județean Teleorman cu nr. 6697/23.07.2015.

     Depunerea lucrărilor metodico-științifice pentru acordarea gradului didactic I, seria 2014-2016 și susținerea examenului de acordare a gradului didactic II, sesiunea 25-31 august 2015 se realizează în conformitate cu precizările și calendarul din adresa menționată anterior.

Precizări referitoare la susţinerea colocviului pentru obţinerea gradului didactic I, seria 2015-2017, la Universitatea din Craiova

     Candidaţii care au optat pentru Universitatea din Craiova ca şi centru de perfecţionare, vor completa în perioada 12 ianuarie 2015 - 23 ianuarie 2015, la Prorectoratul Programe de Studii şi Asigurarea Calității, camera 433, o cerere tip de înscriere. Cererea tip şi tematica se obţin de la Secretariat, camera 433. Programul este de luni până joi, între orele 9,00-12,00.

     Colocviul se va desfăşura în ziua de 03.02.2015 pentru profesori (toate specializările) şi în ziua de 04.02.2015 pentru învăţători, institutori, educatoare (profesori învăţământ primar şi preşcolar). Planificarea pe săli şi orele desfăşurării colocviului vor fi afişate pe site-ul universităţii: www.ucv.ro după data de 30.01.2015.

     Pentru susţinerea colocviului, conform Deciziei Senatului Universităţii din Craiova, se percepe taxa de 100 lei/candidat. Această taxă se va achita la Casieria Universităţii din Craiova, Strada Libertăţii, Căminul nr. 4. Chitanţa se va prezenta secretariatului în ziua alegerii temei. Programul Casieriei este de luni până vineri, între orele 8,30-12,30.

     Cei care nu completează în termenul stabilit cererea de înscriere, nu vor fi notaţi în catalogul de examen, prin urmare nu vor putea participa la colocviul de admitere la gradul didactic I, seria 2015-2017.

     Specializările pentru care Universitatea din Craiova are atribuții de perfecționare prin grade didactice:

Limba română, limba franceză, limba engleză, matematică, informatică, fizică, chimie, biologie, horticultură, agricultură, istorie, filozofie, sociologie, religie, educație fizică și sport, electromecanică, electrotehnică, TCM, MU, automatică, calculatoare, electronică, finanțe, bănci, contabilitate, economie, management, învățători, institutori și educatoare.

Lista candidaților înscriși la gradul didactic II, sesiunea 2014-2016 și gradul didactic I, sesiunea 2015-2017

     Având în vedere prevederile art. 11, alin. (5) și art. 30, alin. (6) din Metodologia privind formarea continuă a personalului din învățământul preuniversitar, aprobată prin O.M.E.C.T.S. nr. 5561 din 7 octombrie 2011, cu modificările și completările ulterioare și hotărârea Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Teleorman nr. 496 din data de 11 noiembrie 2014, vă informăm că toate dosarele cadrelor didactice înscrise la examenul pentru acordarea gradului didactic II, sesiunea 2014-2016 și gradul didactic I, sesiunea 2015-2017, îndeplinesc condițiile legale de înscriere și au fost aprobate.

TABEL NOMINAL
cu cadrele didactice care au solicitat înscrierea la examenul pentru acordarea gradului didactic I, sesiunea 2015-2017

 

 


TABEL NOMINAL
cu cadrele didactice care au solicitat înscrierea la examenul pentru acordarea gradului didactic II - sesiunea 2014-2016

Înscrieri definitivat - an școlar 2014-2015

     Conform Calendarului de organizare și desfășurare a examenului național de definitivare în învățământ în anul școlar 2014-2015, înscrierea candidaților se face până la 21 noiembrie 2014.


Calendarul de organizare și desfășurare a examenului național de definitivare în învățământ în anul școlar 2014-2015

 

 


Metodologia de organizare și desfășurare a examenului național de definitivare în învățământ

 

 


Adresă de înaintare

 

 


Cerere de înscriere

 

 


Fișă de înscriere

 

 


Documente necesare înscrierii

Înscrieri grad didactic I - an şcolar 2014-2015

În perioada 1 - 31 octombrie 2014 se fac înscrieri pentru acordarea gradului didactic I în învățământ


Adresă de înaintare

 

 


Cerere de preinspecție (IC 1)

 

 

Cerere de preinspecție (IC 1)  - Nota 10 - 2014

 

 


Cerere de înscriere (2014-2017)

 

 


Fișă de înscriere

 

 


Documente necesare înscrierii