Cursuri pregătire grad didactic II, Universitatea din Craiova

     Vă informăm că în perioada 21-26 iulie 2014, Universitatea din Craiova organizează, prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, cursuri de pregătire metodică și psihopedagogică în vederea susținerii examenului de Gradul Didactic II, sesiunea 2014.

Detalii: