Înscrieri definitivat - an școlar 2015-2016

     Conform Calendarului de organizare și desfășurare a examenului național de definitivare în învățământ, aprobat prin O.M.E.C.Ș. nr. 5510/21.10.2015, în anul școlar 2015-2016, înscrierea candidaților la unitățile de învățământ, transmiterea dosarelor de înscriere la inspectoratul școlar, verificarea și avizarea acestora, se face până la 20 noiembrie 2015.


Calendarul de organizare și desfășurare a examenului național de definitivare în învățământ în anul școlar 2015-2016

 

 


Cerere de înscriere

 

 


Fișă de înscriere

 

 


Documente necesare înscrierii

Echivalări ECTS - sesiunea 2015-2016

     Până la 30 octombrie 2015 se depun dosarele pentru echivalarea pe baza ECTS/SECT a învățământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durata de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licență.

     Urmare a O.M.E.C.Ș. nr. 5480/14.10.2015, pentru aprobarea Calendarului activităților prevăzute în Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învățământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durata de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licență, pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5553/2011, cadrele didactice pot depune la I.Ş.J. Teleorman – Dezvoltarea Resursei Umane dosarul în vederea obţinerii echivalării studiilor, respectând Calendarul din Anexa 1.


 Anexa 1 - Calendar

 

 


Fișa de înscriere

 

Precizări referitoare la susţinerea colocviului pentru obţinerea gradului didactic I, seria 2016-2018, la Universitatea din Craiova

     1. Candidații care au optat pentru Universitatea din Craiova ca și centru de perfecționare, vor completa la Prorectoratul Programe de Studii și Asigurarea Calității, camera 433, o cerere tip de înscriere.
Cererea tip cât și tematica se obțin de la Secretariat, camera 433.
Alegerea temelor-completarea cererii-se va desfășura conform planificării:
În perioada 02.12.2015 - 11.12.2015 - alegerea temelor (completarea cererii) pentru învățători, institutori, educatoare, profesori pentru învățământul primar și preșcolar.
În perioada 11.01.2016 - 22.01.2016 pentru profesori (învățământ gimnazial și liceal).
Programul este de luni până joi, între orele 9.00-12.00.

     2. Colocviul se va desfășura în ziua de 11.02.2016 - pentru profesori (toate specializările) și în ziua de 12.02.2016 - pentru învățători, institutori, educatoare, profesori pentru învățământul primar și preșcolar).
Planificarea pe săli și orele vor fi afișate pe site-ul universității - anunțuri după data de 30.01.2016.

     3. Pentru susținerea colocviului, conform Deciziei Senatului Universității din Craiova, se percepe taxa de 100 lei/candidat.
Această taxă se va achita la Casieria Universității din Craiova, strada Libertății, Căminul nr. 4.
Chitanța se va prezenta secretariatului în ziua alegerii temei.
Programul Casieriei este de luni până vineri, între orele 8.30-12.30.

     4. Cei care nu completează în termenul stabilit cererea de înscriere, nu vor fi notaţi în catalogul de examen, prin urmare nu vor putea participa la colocviul de admitere la gradul didactic I, seria 2016-2018.

     Specializările pentru care Universitatea din Craiova are atribuții de perfecționare prin grade didactice:

     Limba română, limba franceză, limba engleză, matematică, informatică, fizică, chimie, biologie, horticultură, agricultură, istorie, filozofie, sociologie, religie, educație fizică și sport, electromecanică, electrotehnică, TCM, MU, automatică, calculatoare, electronică, finanțe, bănci, contabilitate, economie, management, învățători, institutori și educatoare.

DEFINITIVAT 2016

     A fost publicat Ordinul nr. 5287/23.09.2015 privind modificarea și completarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului național de definitivare în învățământ, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 4802/2014.

 

 

     Informaţiile referitoare la înscrierea cadrelor didactice la examenul naţional pentru obţinerea definitivării în învăţământ - sesiunea 2016 vor fi postate imediat ce M.E.C.Ș. va transmite Calendarul înscrierii la examenul de definitivat - sesiunea 2016 şi celelalte precizări referitoare la acest examen.

Înscrieri grade didactice I și II - an școlar 2015-2016

În perioada 1-31 octombrie 2015 se fac înscrieri pentru examenul de obținere a gradelor didactice I și II


Documente înscriere gradul I

 

 


Documente înscriere gradul II