Universitatea din București - precizări grade didactice 2015

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI
Direcția Generală Secretariat, Biroul Perfecționare

     Cadrele didactice care au susținut examenele pentru acordarea gradului didactic I și II în sesiunea 2014, pot ridica, personal, certificatul de acordare a gradului didactic de la Direcția Generală Secretariat a Universității din București, conform precizărilor adresei nr. 18679/20 iulie 2015, înregistrată la Inspectoratul Școlar Județean Teleorman cu nr. 6697/23.07.2015.

     Depunerea lucrărilor metodico-științifice pentru acordarea gradului didactic I, seria 2014-2016 și susținerea examenului de acordare a gradului didactic II, sesiunea 25-31 august 2015 se realizează în conformitate cu precizările și calendarul din adresa menționată anterior.