Lista candidaților înscriși la gradul didactic II, sesiunea 2014-2016 și gradul didactic I, sesiunea 2015-2017

     Având în vedere prevederile art. 11, alin. (5) și art. 30, alin. (6) din Metodologia privind formarea continuă a personalului din învățământul preuniversitar, aprobată prin O.M.E.C.T.S. nr. 5561 din 7 octombrie 2011, cu modificările și completările ulterioare și hotărârea Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Teleorman nr. 496 din data de 11 noiembrie 2014, vă informăm că toate dosarele cadrelor didactice înscrise la examenul pentru acordarea gradului didactic II, sesiunea 2014-2016 și gradul didactic I, sesiunea 2015-2017, îndeplinesc condițiile legale de înscriere și au fost aprobate.

TABEL NOMINAL
cu cadrele didactice care au solicitat înscrierea la examenul pentru acordarea gradului didactic I, sesiunea 2015-2017

 

 


TABEL NOMINAL
cu cadrele didactice care au solicitat înscrierea la examenul pentru acordarea gradului didactic II - sesiunea 2014-2016