Atenţie noutăţi înscriere definitivat 2013

     Conform OMECTS nr. 6193/2012 privind organizarea şi desfăşurarea examenului naţional de definitivare în învăţământ, perioada de înscriere pentru sesiunea 2013 s-a prelungit până la 15.XII.2012.

     Precizăm că mai sunt şi alte modificări, motiv pentru care CONSULTAŢI CU ATENŢIE METODOLOGIA.


METODOLOGIA PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA EXAMENULUI NAŢIONAL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT

 

 


Anexa 1 la Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea examenului naţional de definitivare în învăţământ - Calendarul desfăşurării examenului naţional de definitivare în învăţământ

 

 


Anexa 2 la Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea examenului naţional de definitivare în învăţământ - FIŞĂ DE ÎNSCRIERE la examenul naţional de definitivare în învăţământ

 

 


PROCES-VERBAL DE INSPECŢIE LA CLASĂ

 

În atenţia cadrelor didactice admise la examenul pentru obţinerea gradului didactic II, sesiunea august 2012

     Universitatea din Bucureşti - Biroul Perfecţionare, prin adresa nr. 19210/29 octombrie 2012, transmite situaţia candidaţilor declaraţi admişi la examenul pentru obţinerea gradului didactic II, sesiunea august 2012. Aceştia îşi vor ridica, personal, certificatul de acordare a gradului didactic II de la Direcţia Generală Secretariat a Universităţii din Bucureşti – Biroul Prfecţionare (camera 309), pe baza Cărţii de identitate şi a chitanţei de 50 lei (taxă care se va achita la Casieria de la subsolul Facultăţii de Drept), după data de 15 noiembrie a.c.

     Dosarele candidaţilor intră în Arhiva universităţii.

Precizări referitoare la susţinerea colocviului pentru obţinerea gradului didactic I, seria 2013-2015, la Universitatea din Craiova

În atenţia candidaţilor înscrişi la gradul didactic I, seria 2013-2015

  • Candidaţii care au optat pentru Universitatea din Craiova ca şi Centru de Perfecţionare, vor completa în perioada 03-20 decembrie 2012, la Prorectoratul Programe de Studii şi Inserţia profesională a Absolvenţilor, camera 433, o cerere tip de înscriere. Cererea tip şi tematica se obţin de la secretariat, camera 433. Programul este de luni până vineri, între orele 8,00-14,00.
  • Colocviul se va desfăşura în ziua de 11.02.2013 pentru profesori (toate specializările) şi de 12.02.2013 pentru învăţători, institutori, educatoare (profesori învăţământ primar şi preşcolar). Planificarea pe săli şi orele desfăşurării colocviului vor fi afişate pe site-ul universităţii: www.ucv.ro
  • Pentru susţinerea colocviului, conform Deciziei Senatului Universităţii din Craiova, se percepe taxa de 100 lei/candidat, această taxă se va achita la Casieria Universităţii din Craiova, str. Libertăţii, Căminul nr. 4. Chitanţa se va ataşa cererii tip de înscriere. Programul Casieriei este de luni până vineri, între orele 8,00-12,00.
  • Cei care nu completează în termenul stabilit cererea de înscriere, nu vor fi notaţi în catalogul de examen, prin urmare nu vor putea participa la colocviul de admitere la gradul didactic I, seria 2013-2015.

Compartimentul Dezvoltarea Resursei Umane

Calendar de înscriere la examenul pentru obținerea definitivării în învățământ și a gradelor didactice II și I pentru anul școlar 2012-2013