Gradul didactic II – Universitatea din Piteşti - Filiala Alexandria

     Vă informăm că Universitatea din Piteşti - Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Filiala Alexandria a stabilit datele pentru examenul de obţinere a gradului didactic II după cum urmează:

1. Pentru învăţători:
- 20.08.2013 - Metodica predării limbii şi literaturii române şi metodica matematicii – scris
- 22.08.2013 - Pedagogie şi elemente de psihologie şi sociologie a educaţiei – oral

2. Pentru educatori:
- 21.08.2013 - Metodica predării activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii – scris
- 23.08.2013 - Pedagogie şi elemente de psihologie şi sociologie a educaţiei – oral

     Menţionăm că taxa de examen este de 160 lei. Puteţi solicita informaţii suplimentare la nr. de telefon al Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei – filiala Alexandria - 0347/805559.