Cursuri de conversie profesională

     Urmare adresei nr. 4592/10.06.2013 vă informăm că, în baza OMECTS nr. 6194/2012 şi a Hotărârii Senatului UVT Nr. 122 F/25.01.2013 şi Nr. 125 L/9.04.2013 privind organizarea cursurilor de conversie profesională, vă informăm că începând cu anul universitar 2013-2014, Universitatea „Valahia” din Târgovişte prin Departamentul pentru Învăţământ la Distanţă şi Formare Continuă (D.Î.F.C.), derulează următoarele cursuri de conversie profesională pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, absolvenţi de licenţă, pentru următoarele specializări:

1. Istorie
2. Geografie
3. Limba şi literatura engleză
4. Limba şi literatura franceză
5. Educaţie fizică sportivă
6. Informatică
7. Educaţie tehnologică
8. Muzică instrumentală

     În documentul anexat veţi găsi detaliile necesare pentru înscrierea la aceste cursuri de conversie.