Şcoala de vară cu tema: A DEVENI ŞI A FI EDUCATOR

     Vă informăm că Universitatea din Piteşti organizează prin intermediul Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei şi D.P.P.D., Şcoala de vară cu tema: A DEVENI ŞI A FI EDUCATOR: activitate de formare continuă a personalului din învăţământul preuniversitar.

     În documentele anexate veţi găsi detaliile necesare pentru înscrierea la aceste cursuri.

     Menţionăm că pot apărea modificări în privinţa datelor menţionate în anexe, ca atare solicitaţi informaţii suplimentare la nr. de telefon al Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei – filiala Alexandria - 0347/805559.