Anunţ cursuri reconversie profesională

În atenţia cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar

     Urmare adresei nr. 44264,45651/20.05.2013 vă informăm că, în baza OMECTS nr. 6194/2012 privind aprobarea normelor metodologice de organizare şi funcţionare a programelor de conversie profesională a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar publicat în Monitorul oficial al României nr. 819 din 06 decembrie 2012, următoarele instituţii de învăţământ superior organizează programe de conversie profesională a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar:

Instituţia de învăţământ superior    Specializarea
     
Universitatea din Bucureşti   Geografie (ID) – la Facultatea de Geografie
     
Universitatea „Valahia” din Târgovişte   Informatică
     
Universitatea „Valahia” din Târgovişte   Educaţie tehnologică
     
Universitatea „Valahia” din Târgovişte   Muzică instrumentală
     
Universitatea „Valahia” din Târgovişte   Istorie
     
Universitatea „Valahia” din Târgovişte   Geografie
     
Universitatea „Valahia” din Târgovişte   Limba şi literatura engleză
     
Universitatea „Valahia” din Târgovişte   Limba şi literatura franceză
     
Universitatea „Valahia” din Târgovişte   Educaţie fizică sportivă

Anunţ gradul II – sesiunea august 2013

     În atenţia cadrelor didactice înscrise la concursul de obţinere a gradului didactic II – sesiunea august 2013

     Vă punem la dispoziţie adresa 47077/29.05.2013:

PRECIZĂRI CU PRIVIRE LA RECUNOAŞTEREA ŞCOLARITĂŢII ŞI A DIPLOMEI DE LICENŢĂ

     În atenţia cadrelor didactice înscrise la grade didactice pentru Centrul de formare Universitatea din Piteşti

     Urmare adresei nr. 4007/08.04.2013 a Universităţii din Piteşti, Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic, vă comunicăm faptul că absolvenţii licenţiaţi ai universităţilor particulare din România, înscrişi sau care urmează să se înscrie la examenele pentru obţinerea gradelor didactice I sau II, trebuie să prezinte la dosarul personal de înscriere un document oficial (nominal) eliberat de Ministerul Educaţiei Naţionale, cu privire la recunoaşterea şcolarităţii şi a diplomei de licenţă, conform actelor normative în vigoare până la data de 30.05.2013, cel mai târziu.

Procedură echivalare şi acordare credite profesionale transferabile

     Nota M.E.N. nr. 48/22.02.2013 referitoare la aprobarea Procedurii privind echivalarea şi acordarea de credite profesionale transferabile pentru participarea la activităţi de formare din categoria 4