Cursuri de conversie profesională - Bacău

     Urmare adresei nr. 53106/11.07.2013 vă informăm că,  în baza OMECTS nr. 6194/2012 privind aprobarea Normelor metodologice de organizare şi funcţionare a programelor de conversie profesională a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar publicat în Monitorul Oficial al României nr. 819 din 06 decembrie 2012, Universitatea ,,Vasile Alecsandri’’ din Bacău organizează programe de conversie profesională a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar la:


Facultatea de Inginerie, specializările:

 • Educție tehnologică - 4 semestre (11 programe de licență în domeniul Științe inginerești);
 • Educție tehnologică - 3 semestre (11 programe de licență în domeniul Științe inginerești);
 • Informatică - 4 semestre (Tehnologia informației, Informatică);
 • Informatică - 3 semestre (Tehnologia informației, Informatică);
 • Ecologie și Protecția Mediului - 4 semestre (Ingineria și Protecția mediului în industrie);
 • Ecologie și Protecția Mediului - 3 semestre (Ingineria și Protecția mediului în industrie);
 • Educație Antreprenorială - 4 semestre (Inginerie economică în domeniul mecanic);
 • Educație Antreprenorială - 3 semestre (Inginerie economică în domeniul mecanic);
 • Chimie - 4 semestre (Inginerie biochimică și ingineria produselor alimentare);
 • Chimie - 3 semestre (Inginerie biochimică și ingineria produselor alimentare);
 • Mecatronică - 4 semestre (Mecatronică);
 • Mecatronică - 3 semestre (Mecatronică);
 • Proiectare asistată de calculator - 4 semestre (Design industrial, Tehnologia construcțiilor de mașini, Ingineria și managementul calității);
 • Proiectare asistată de calculator - 3 semestre (Design industrial, Tehnologia construcțiilor de mașini, Ingineria și managementul calității);
 • Controlul și expertiza produselor alimentare și biotehnologice - 4 semestre (Ingineria produselor alimentare);
 • Controlul și expertiza produselor alimentare și biotehnologice - 3 semestre (Ingineria produselor alimentare).

Facultatea de Litere, specializările:

 • Limba și literatura română - 3 semestre (Limba și literatura română-O limbă și literatură modernă (engleză, franceză);
 • Limba și literatura română - 4 semestre (Limba și literatura română-O limbă și literatură modernă (engleză, franceză);
 • Limba și literatura franceză - 3 semestre (Limba și literatura engleză - Limba și literatura franceză);
 • Limba și literatura franceză - 4 semestre (Limba și literatura engleză - Limba și literatura franceză);
 • Limba și literatura engleză - 3 semestre (Limba și literatura engleză - Limba și literatura franceză);
 • Limba și literatura engleză - 4 semestre (Limba și literatura engleză - Limba și literatura franceză).

Facultatea de Științe, specializările:

 • Matematică - 3 semestre (Matematică);
 • Matematică - 4 semestre (Matematică);
 • Biologie - 3 semestre (Biologie);
 • Biologie - 4 semestre (Biologie);

     Toate programele de conversie se desfășoară la curs cu frecvență (IF), la sediul Universității, în limba română.