Gradul didactic I – Universitatea din București

     Urmare adresei  15047/15.07.2013 vă informăm că lucrările metodico-științifice pentru acordarea gradului didactic I, seria 2012-2014, se vor depune, în perioada 1 – 20 august 2013, la Biroul Registratură (subsol, camera 21), conform O.M. nr. 5561/2011 (avizul scris și semnătura îndrumătorului pe prima pagină a lucrării, lucrarea legată tip carte – cu coperte rigide sau spirală, lucrarea pe CD - format pdf., declarația de autenticitate a candidatului legată în lucrare). Lucrările depuse care nu îndeplinesc condițiile de mai sus, vor fi returnate.

Gradul didactic II – Universitatea din București
Urmare adresei  15047/15.07.2013 vă informăm că examenul  de acordare a gradului didactic II, sesiunea 18-31 august 2013, este fără taxă și se va desfășura după cum urmează:

  • 28 august 2013 – test din metodica specialității;
  • 30 august 2013 – proba orală la pedagogie.

     Pentru alte informații  legate de locațiile unde se va desfășura examenul de gradul II, modul de elaborare a lucrărilor de grad didactic I, candidații sunt rugați să acceseze site-ul www.unibuc.ro, administratie/biroul perfecționare.