Gradul didactic II – Universitatea din Craiova

     Urmare adresei nr. 3564/25.06.2013 vă informăm că Universitatea din Craiova, prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, organizează Programul de Pregătire psiho-pedagogică în vederea susţinerii examenului pentru obţinerea gradului didactic II, la dsciplinele:

  • Pedagogie şi elemente de psihologie şi de sociologie educaţională (pentru profesori – toate specializările, învăţători – institutori – profesori pentru învăţământul primar, educatoare – profesori pentru învăţământul preşcolar);
  • Metodica predării activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii (specializarea educatoare – profesori pentru învăţământul preşcolar).

PERIOADA DE DESFĂŞURARE: Programul se va desfăşura în perioada 15-21 iulie 2013, între orele 9.00-18.00, conform unui orar stabilit de echipa de formatori şi comunicat în prima zi a Programului.

ÎNSCRIERI: În perioada 1-12 iulie (de luni până joi, între orele 9.00-12.00, la camera 433, în clădirea centrală a Universităţii din Craiova sau online, prin completarea fişei de înscriere, disponibilă pe site-ul Universităţii: www.ucv.ro).

TAXĂ: 200 lei. Taxa se plăteşte la casieria Universităşii din Craiova, cu menţiunea „pentru programul de pregătire psiho-pedagogică în vederea susţinerii gradului II”, începând cu data de 16 iulie 2013, după ce candidaţii vor primi confirmarea coordonatorilor de program.