Precizări referitoare la susţinerea colocviului pentru obţinerea gradului didactic I, seria 2015-2017, la Universitatea din Craiova

     Candidaţii care au optat pentru Universitatea din Craiova ca şi centru de perfecţionare, vor completa în perioada 12 ianuarie 2015 - 23 ianuarie 2015, la Prorectoratul Programe de Studii şi Asigurarea Calității, camera 433, o cerere tip de înscriere. Cererea tip şi tematica se obţin de la Secretariat, camera 433. Programul este de luni până joi, între orele 9,00-12,00.

     Colocviul se va desfăşura în ziua de 03.02.2015 pentru profesori (toate specializările) şi în ziua de 04.02.2015 pentru învăţători, institutori, educatoare (profesori învăţământ primar şi preşcolar). Planificarea pe săli şi orele desfăşurării colocviului vor fi afişate pe site-ul universităţii: www.ucv.ro după data de 30.01.2015.

     Pentru susţinerea colocviului, conform Deciziei Senatului Universităţii din Craiova, se percepe taxa de 100 lei/candidat. Această taxă se va achita la Casieria Universităţii din Craiova, Strada Libertăţii, Căminul nr. 4. Chitanţa se va prezenta secretariatului în ziua alegerii temei. Programul Casieriei este de luni până vineri, între orele 8,30-12,30.

     Cei care nu completează în termenul stabilit cererea de înscriere, nu vor fi notaţi în catalogul de examen, prin urmare nu vor putea participa la colocviul de admitere la gradul didactic I, seria 2015-2017.

     Specializările pentru care Universitatea din Craiova are atribuții de perfecționare prin grade didactice:

Limba română, limba franceză, limba engleză, matematică, informatică, fizică, chimie, biologie, horticultură, agricultură, istorie, filozofie, sociologie, religie, educație fizică și sport, electromecanică, electrotehnică, TCM, MU, automatică, calculatoare, electronică, finanțe, bănci, contabilitate, economie, management, învățători, institutori și educatoare.