Echivalări ECTS - sesiunea 2014-2015

     În perioada 1 – 31 octombrie 2014 se depun dosare pentru echivalarea studiilor conform OMECTS nr. 5553/2011

     În atenţia directorilor şi cadrelor didactice!

      Urmare a OMEN nr. 4553/10.09.2014, pentru aprobarea Calendarului activităților prevăzute în Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învățământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durata de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licență, pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar, aprobată prin OMECTS nr. 5553/2011, cadrele didactice pot depune la IŞJ Teleorman – Dezvoltarea resursei umane dosarul în vederea obţinerii echivalării studiilor, respectând Calendarul din Anexa 1.


 Anexa 1 - Calendar

 

 


Fișa de înscriere

 

 


Metodologie