Precizări referitoare la susţinerea colocviului pentru obţinerea gradului didactic I, seria 2016-2018, la Universitatea din București

     Candidații care au optat pentru Universitatea din București ca și centru de perfecționare, vor completa la Biroul Perfecționare o cerere tip de înscriere la colocviul de admitere la gradul didactic I, seria 2016-2018, care cuprinde: datele candidatului, numele unui îndrumător solicitat, titlul lucrării, minimum de bibliografie. NU se iau în considerație fișele de înscriere transmise prin e-mail.

     Cererea de înscriere se va completa numai după ce dosarele de înscriere ale candidaților sunt transmise Centrului nostru de perfecționare de către ISJ-uri/ISMB, sunt verificate și îndeplinesc condițiile legale de participare la examen. Data limită de primire a dosarelor este 15 ianuarie 2016.

     Candidații care nu completează în termenul stabilit cererea de înscriere, nu vor fi notați în catalogul de examen, prin urmare nu pot participa la colocviul de admitere la examenul de obținere a gradului didactic I, seria 2016-2018.

     Dosarele candidaților care nu îndeplinesc condițiile legale de înscriere vor fi returnate Inspectoratului.