Organizarea selecției pentru constituirea corpului de metodiști - an școlar 2021-2022

     În acord cu precizările Adresei M.E. 33207/21.09.2021, Inspectoratul Școlar Județean Teleorman anunță organizarea selecției pentru constituirea corpului de metodiști, pentru anul școlar 2021-2022.

     Selecția se va realiza în baza Procedurii operaţionale privind selecţia cadrelor didactice în vederea constituirii corpului de metodişti ai Inspectoratului Școlar Judeţean Teleorman nr. 11753/23.09.2021, aprobată în Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar Judeţean Teleorman, conform Criteriilor de selecție.

     Etapele organizării și desfășurării selecției profesorilor metodiști ai Inspectoratului Școlar Județean Teleorman se vor derula în concordanța cu Calendarul de selecție.     Având în vedere prevederile Adresei Ministerului Educației nr. 33207/21.09.2021, pct. e) „persoanele care ocupă funcții de conducere, îndrumare și control nu pot fi și metodiști ai inspectoratului școlar pe durata exercitării funcției. Prin excepție, persoanele care ocupă funcții de conducere, îndrumare și control și care au specialități pentru care resursa umană la nivelul județului/Municipiului București este deficitară numeric, pot exercita atribuții de metodist”, vă comunicăm că, în perioada 04-05.10.2021 (până la ora 14.00), persoanele interesate pot transmite on-line (de pe adresa de urgență a școlii) dosarele (documente scanate într-un singur document pdf.), la adresa de e-mail a inspectorului care coordonează disciplina/ domeniul/specialitatea ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ). Persoanele care ocupă funcții de conducere și care au dosarele deja depuse vor transmite o cerere prin care solicită evaluarea dosarului în această etapă.

     Afişarea rezultatelor finale ale selecţiei profesorilor metodişti ai IŞJ Teleorman și validarea acestora în Consiliul de Administrație al ISJ Teleorman vor avea loc în data de 06.10.2021.


Anunț de selecție

 

 


Procedura operațională de selecție

 

 


Criterii de selecție

 

 

PRECIZĂRI

  • În concordanță cu prevederile Adresei Ministerului Educației nr. 33207/21.09.2021, pct. e) „persoanele care ocupă funcții de conducere, îndrumare și control nu pot fi și metodiști ai inspectoratului școlar pe durata exercitării funcției. Prin excepție, persoanele care ocupă funcții de conducere, îndrumare și control și care au specialități pentru care resursa umană la nivelul județului/Municipiului București este deficitară numeric, pot exercita atribuții de metodist.”

Calendarul de selecție

 

 


Număr locuri pe discipline

 

 

ERATĂ: În TABELUL cu rezultatele obținute la concursul pentru selecția în funcția de profesor metodist pentru anul școlar 2021-2022, în conformitate cu Procedura operațională Nr. 11753/23.09.2021, după poziția 70 se introduce următorul conținut:

Rotaru Carmen Constanța
Școala Gimnazială ”Alexandru Depărățeanu” Roșiori de Vede
Matematică
89
Promovat
~~


ERATĂ:
     La punctul e) din Criteriile de selecție și din P.O. nr. 11753/23.09.2021 (p. 8), anii pentru care se cere dovedită experiența în activități didactice desfășurate în sistem blended learning sau online sunt: 2019-2020 și 2020-2021.