Precizări Olimpiada de limba şi literatura română –gimnaziu, secțiunea A – etapa locală, anul şcolar 2019-2020

     Etapa locală a Olimpiadei de limba şi literatura română, nivel gimnazial, secțiunea A, se va desfăşura sâmbătă, 8 februarie 2020, începând cu ora 10.00, în următoarele centre:

 • Şcoala Gimnazială ,,Alexandru Colfescu”, Alexandria-zona Alexandria - centru de concurs pentru elevii de gimnaziu - zona Alexandria;
 • Şcoala Gimnazială ,,Dan Berindei”, Roşiorii de Vede - centru de concurs pentru elevii de gimnaziu - zona Roşiorii de Vede;
 • Şcoala Gimnazială ,,Mircea cel Bătrân”, Turnu Măgurele – zona Turnu - centru de concurs pentru elevii de gimnaziu - zona Turnu Măgurele;
 • Şcoala Gimnazială nr. 2, Videle - centru de concurs pentru elevii de gimnaziu - zona Videle;
 • Şcoala Gimnazială Nr.3 Zimnicea - centru de concurs pentru elevii de gimnaziu - zona Zimnicea.

     Calificarea elevilor pentru etapa locală, respectiv pentru etapa județeană este condiționată de obţinerea punctajului prevăzut de regulamentul specific.  Acest regulament a fost postat pe site-ul M.E.C., al I.Ş.J. Teleorman, precum şi pe forumul directorilor.

     Competenţele/ conţinuturile asociate evaluate, structura subiectelor aferente secțiunii A se regăsesc în:

 • Articolele 12 (1), 13 (1, 2,3) din Regulamentul specific de organizare şi desfăşurare a olimpiadei de limba şi literatură româna – gimnaziu – nr. 41989 / 12.12.2019.

     Tabelele cu elevii promovați pentru etapa locală a OLLR, secțiunea A, validate de către directorii unităților de învățământ,  se vor transmite, în format editabil și scanat/pe fax, la centrele locale de concurs, până joi, 30 ianuarie 2020, ora 14,00,  și vor avea următoarea structură:

Nr.

Crt.

Numele și prenumele elevului

Unitatea de învățământ

Clasa

Numele și prenumele profesorului coordonator

 

 

 

 

 

Precizări Olimpiada de lingvistică SOLOMON MARCUS – etapa județeană – 2020

     Etapa județeană a OLIMPIADEI DE LINGVISTICĂ SOLOMON MARCUS se va desfășura sâmbătă, 18 ianuarie 2020, la Școala Gimnazială "Ștefan cel Mare" din Alexandria.

     Etapa județeană a OLIMPIADEI DE LINGVISTICĂ se desfășoară în conformitate cu:

 • OMEN nr. 3015/08.01.2019 privind modificarea și completarea anexei nr. 1 a Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3035/2012 privind Metodologia–cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare şi a Regulamentului de organizare a activităţilor cuprinse în calendarul activităţilor educative, şcolare şi extraşcolare, cu modificările și completările ulterioare;
 • Regulament specific privind organizarea și desfășurarea OLIMPIADEI DE LINGVISTICĂ SOLOMON MARCUS, aprobat cu nr. 24791/ 16.01.2019.

     Pentru participarea la etapele județeană și națională, se vor avea în vedere identificarea și promovarea elevilor capabili de performanțe reale în acest domeniu competițional.

     Precizările privind norma de reprezentare pentru etapa națională se regăsesc în Regulamentul specific privind organizarea și desfășurarea OLIMPIADEI DE LINGVISTICĂ SOLOMON MARCUS, aprobat cu nr. 24791/ 16.01.2019, capitolul IV, art. 7, alin.(1-7).

Precizările privind tematica și structura subiectelor se regăsesc în Regulamentul specific privind organizarea și desfășurarea OLIMPIADEI DE LINGVISTICĂ SOLOMON MARCUS, aprobat cu nr. 24791/ 16.01.2019, capitolul II, art. 5, alin.(1-8).

     Tabelele cu elevii participanți, validate de către directorii unităților de învățământ, vor fi transmise până marți, 14 ianuarie 2020, ora 14:00, la Școala Gimnazială "Ștefan cel Mare" din Alexandria.

     Acestea vor avea următoarea structură:

Nr.

Crt.

Numele și prenumele elevului

Unitatea de învățământ

Clasa

Numele și prenumele profesorului coordonator

 

 

 

 

 

CONCURSUL DE CREAŢIE LITERARĂ "MARIN PREDA - PE URMELE MOROMEŢILOR" - 2019


ELEVII PREMIAŢI LA CONCURSUL DE CREAŢIE LITERARĂ "MARIN PREDA - PE URMELE MOROMEŢILOR"

Ediţia a XII-a, 2019

Premii

 

 


ELEVII PREMIAŢI LA CONCURSUL DE CREAŢIE LITERARĂ "MARIN PREDA - PE URMELE MOROMEŢILOR"

Ediţia a XII-a, 2019

Premii speciale

 

 


Precizări Olimpiada de limba şi literatura română – gimnaziu și liceu, secțiunile A și B – etapa județeană, anul şcolar 2018-2019

     Etapa județeană a Olimpiadei de limba şi literatura română, gimnaziu (SECȚIUNEA A – Limba şi literatura română și SECȚIUNEA B – Lectura, ca abilitate de viață: Nivelurile 1 și 2) și liceu (SECȚIUNEA A – Limba şi literatura română și SECȚIUNEA B – Lectura, ca abilitate de viață: Nivelurile 3 și 4) se va desfăşura în data de 02 martie 2019, începând cu ora 10:00, în următoarele centre:

 • Şcoala Gimnazială "Mihai Viteazul" din Alexandria - centru de concurs pentru elevii de gimnaziu;
 • Liceul Tehnologic nr. 1 din Alexandria - centru de concurs pentru elevii de liceu.

     Etapa județeană a Olimpiadei de limba şi literatura română, gimnaziu și liceu, se desfășoară în conformitate cu:

 • OMEN nr. 3015/08.01.2019 privind modificarea și completarea anexei nr. 1 a Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3035/2012 privind Metodologia–cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare şi a Regulamentului de organizare a activităţilor cuprinse în calendarul activităţilor educative, şcolare şi extraşcolare, cu modificările și completările ulterioare;
 • Regulamentul specific privind organizarea şi desfăşurarea olimpiadei de limba şi literatura română – gimnaziu – nr. 24718/16.01.2019;
 • Regulamentul specific privind organizarea şi desfăşurarea olimpiadei de limba şi literatura română – liceu – nr. 24719/16.01.2019;
 • Calendarul olimpiadelor naţionale şcolare-2019, ANEXA nr. 2 la OMEN nr. 3016/09.01.2019.

     Olimpiada de limba şi literatura română gimnaziu și liceu, etapa județeană, se va desfășura pe două secțiuni:

 1. SECȚIUNEA A – Limba şi literatura română;
 2. SECȚIUNEA B – Lectura, ca abilitate de viață (Nivelurile sunt conforme Cadrului european de referință LIFT-2 privind studiul literaturii în învățământul secundar, elaborat în cadrul proiectului Comenius LIFT-2-http://www.literaryframework.eu):
 • Nivelul 1 – clasele a -a și a VI-a
 • Nivelul 2 – clasele a VII-a și a VIII-a
 • Nivelul 3 – clasele a IX-a și a X-a
 • Nivelul 4 – clasele a XI-a și a XII-a.

     Probele scrise ale celor două secțiuni se desfășoară concomitent.

     Competenţele/ conţinuturile asociate evaluate, structura subiectelor aferente celor două secțiuni se regăsesc în:

 • Articolele 12, 13 din Regulamentul specific de organizare şi desfăşurare a olimpiadei de limba şi literatură româna – clasele a V-a - a VIII-a – nr. 24718/16.01.2019;
 • Articolele 14, 15 din Regulamentul specific de organizare şi desfăşurare a olimpiadei de limba şi literatură româna – clasele a IX-a – a XII-a – nr. 24719/16.01.2019.

     Numărul elevilor este conform tabelelor transmise de unitățile de învățământ (prin comisiile de la centrul zonal de concurs-unde s-a desfășurat faza locală, pentru Secțiunea A, respectiv prin responsabilii de cerc - în baza selecției interne realizate la nivelul școlilor și transmise acestora, pentru Secțiunea B), care au centralizat situația participanților la etapa județeană a acestei competiții.

     Precizările referitoare la calificarea elevilor pentru etapa națională (punctaj minim, număr de locuri) se regăsesc în regulamentele specifice ale olimpiadei. Aceste regulamente au fost postate pe site-ul M.E.N., al I.Ş.J. Teleorman, precum şi pe forumul directorilor.