REGULAMENTE OLIMPIADE - 2016

REGULAMENT SPECIFIC privind organizarea OLIMPIADEI DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ-GIMNAZIU-2016

 

 


REGULAMENT SPECIFIC privind organizarea OLIMPIADEI DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ-LICEU -2016

 

 


REGULAMENT SPECIFIC privind organizarea OLIMPIADEI de lectură – LECTURA CA ABILITATE DE VIAȚĂ-2016

 

 


REGULAMENT SPECIFIC privind organizarea OLIMPIADEI DE LINGVISTICĂ-2016

CONCURSUL DE CREAŢIE LITERARĂ "MARIN PREDA - PE URMELE MOROMEŢILOR" - 2015


ELEVII PREMIAŢI LA CONCURSUL DE CREAŢIE LITERARĂ "MARIN PREDA - PE URMELE MOROMEŢILOR"

Ediţia a VIII-a, 2015

Premii

 

 


ELEVII PREMIAŢI LA CONCURSUL DE CREAŢIE LITERARĂ "MARIN PREDA - PE URMELE MOROMEŢILOR"

Ediţia a VIII-a, 2015

Premii speciale

 

 


Precizări Olimpiada de limbă, comunicare şi literatură română-etapa judeţeană, anul şcolar 2014-2015

Etapa judeţeană a Olimpiadei de limbă, comunicare şi literatură română se organizează în conformitate cu:

 • Metodologia–cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare şi a Regulamentului de organizare a activităţilor cuprinse în calendarul activităţilor educative, şcolare şi extraşcolare, aprobată prin Ordinul M.E.C.T.S nr. 3035/ 10.01.2012;
 • Regulamentul specific privind organizarea şi desfăşurarea olimpiadei de limbă, comunicare şi literatură română – gimnaziu -  nr. 66601/ 03.12.2014;
 • Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea olimpiadei de limbă şi literatură română - clasele IX-XII-  nr. 56784/24.09.2014;
 • Calendarul olimpiadelor naționale școlare-anul școlar 2014-2015-nr.26358/ 21.01.2015.


Olimpiada de limbă, comunicare şi literatură română se desfăşoară pe două niveluri:

 • Nivel gimnazial (clasele V-VIII);
 • Nivel liceal (clasele IX– XII).


     Etapa judeţeană  a Olimpiadei de limbă, comunicare şi literatură română, nivel gimnazial şi nivel liceal, se va desfăşura sâmbătă, 21 februarie 2015, începând cu ora 10,00, la Colegiul Naţional ,, Unirea” din Turnu Măgurele.

     Calificarea elevilor la etapa judeţeană este condiționată de obţinerea punctajului prevăzut de regulament.

Competenţele/conţinuturile asociate evaluate se regăsesc în:

 • Articolul 12 din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea olimpiadei de limbă şi literatură română clasele IX-XII nr. 56784/ 24. 09. 2014;
 • ANEXA la Regulamentul de organizare şi desfăşurare a olimpiadei de limbă, comunicare şi literatură română – gimnaziu - nr. 66601/ 03.12. 2014.


     Aceste regulamente au fost postate pe site-ul MECŞ, al IŞJ Teleorman, precum şi pe forumul directorilor.

Precizări Olimpiada de limbă, comunicare şi literatură română – etapa locală, anul şcolar 2014-2015

     Etapa locală a Olimpiadei de limbă, comunicare şi literatură română se organizează în conformitate cu:

 • Metodologia–cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare şi a Regulamentului de organizare a activităţilor cuprinse în calendarul activităţilor educative, şcolare şi extraşcolare, aprobată prin Ordinul M.E.C.T.S nr. 3035/ 10.01.2012;
 • Regulamentul specific privind organizarea şi desfăşurarea olimpiadei de limbă, comunicare şi literatură română – gimnaziu -  nr. 66601/03.12.2014;
 • Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea olimpiadei de limbă şi literatură română - clasele IX-XII-  nr. 56784/24.09.2014.


     Olimpiada de limbă, comunicare şi literatură română se desfăşoară pe două niveluri:

 • Nivel gimnazial (clasele V-VIII);
 • Nivel liceal (clasele IX– XII).


     Etapa locală a Olimpiadei de limbă, comunicare şi literatură română, nivel gimnazial şi nivel liceal, se va desfăşura duminică, 25 ianuarie 2015, începând cu ora 10,00, în următoarele centre:

 • Şcoala Gimnazială ,,Ștefan cel Mare”,  Alexandria - centru de concurs pentru elevii de gimnaziu - zona Alexandria;
 • Şcoala Gimnazială ,,Mihai Eminescu”, Roşiorii de Vede - centru de concurs pentru elevii de gimnaziu - zona Roşiorii de Vede;
 • Liceul Teoretic ,, Marin Preda”, Turnu Măgurele - centru de concurs pentru elevii de gimnaziu și de liceu - zona Turnu Măgurele;
 • Şcoala Gimnazială nr. 2, Videle - centru de concurs pentru elevii de gimnaziu - zona Videle;
 • Şcoala Gimnazială ,, Miron Radu Paraschivescu”, Zimnicea - centru de concurs pentru elevii de gimnaziu - zona Zimnicea;
 • Liceul Teoretic ,,Constantin Noica”, Alexandria – centru de concurs pentru elevii de liceu – zona Alexandria;
 • Colegiul Tehnic „A. Saligny”, Roşiorii de Vede – centru de concurs pentru elevii de liceu – zona Roşiorii de Vede.

     Calificarea elevilor la etapa locală este condiționată de obţinerea punctajului prevăzut de regulament.

     Competenţele/conţinuturile asociate evaluate se regăsesc în:

 • Articolul 12 din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea olimpiadei de limbă şi literatură română clasele IX-XII nr. 56784/ 24. 09. 2014;
 • ANEXA la Regulamentul de organizare şi desfăşurare a olimpiadei de limbă, comunicare şi literatură română – gimnaziu - nr. 66601/ 03.12. 2014.


     Aceste regulamente au fost postate pe site-ul MEN, al IŞJ Teleorman, precum şi pe forumul directorilor.

     Tabelele cu elevii participanți, școala, clasa, profesorul îndrumător se vor transmite la centrele de concurs până vineri, 16 ianuarie 2015.

REGULAMENTE OLIMPIADE ȘI CONCURSURI FINANȚATE M.E.N. 2015

REGULAMENT SPECIFIC privind organizarea OLIMPIADEI DE LIMBĂ, COMUNICARE ȘI LITERATURĂ ROMÂNĂ - GIMNAZIU - 2015

 

 

--------------------------

Anexa:

 

 


REGULAMENT SPECIFIC de organizare și desfășurare a  OLIMPIADEI DE LIMBI CLASICE - GIMNAZIU ȘI LICEU - 2015

 

 

--------------------------

Anexe:

Anexa_1:   Certamen Ovidianum Ponticum - Mai 2015
Competiție Națională de Excelență cu deschidere internațională
Regulament specific de organizare si desfășurare
     
Anexa_2:   Olimpiada Internaţională de limbă și literatură latină CERTAMEN HORATIANUM (Venosa, Italia)
     
Anexa_3:   Olimpiada Internaţională de limbă și literatură latină CERTAMEN CICERONIANUM ARPINAS
     
Anexa_4:   Precizări privind organizarea şi desfăşurarea olimpiadei de limbi clasice