Precizări Olimpiada de limba şi literatura română – etapa județeană, anul şcolar 2016-2017

     Etapa județeană a Olimpiadei de limba şi literatura română se organizează în conformitate cu:

 • Metodologia–cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare şi a Regulamentului de organizare a activităţilor cuprinse în calendarul activităţilor educative, şcolare şi extraşcolare, aprobată prin Ordinul M.E.C.T.S nr. 3035/ 10.01.2012;
 • Regulamentul specific privind organizarea şi desfăşurarea olimpiadei de limba şi literatura română – gimnaziu - nr. 271/25.09.2015;
 • Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea olimpiadei de limba şi literatura română - clasele IX-XII- nr. 51907/30.09.2015.

     Olimpiada de limba şi literatura română se desfăşoară pe două niveluri:

 • Nivel gimnazial (clasele V-VIII);
 • Nivel liceal (clasele IX– XII).

     Etapa județeană a Olimpiadei de limba şi literatura română, nivel gimnazial şi nivel liceal, se va desfăşura duminică, 5 martie 2017, începând cu ora 10:00, la Liceul Pedagogic "Mircea Scarlat" din Alexandria.

     Precizările referitoare la calificarea elevilor pentru etapa superioară se regăsesc în regulamentele specifice ala olimpiadei. Aceste regulamente au fost postate pe site-ul MEN, al I.Ş.J. Teleorman, precum şi pe forumul directorilor, în anul școlar 2015-2016.

Precizări Olimpiada de limba şi literatura română – etapa locală, anul şcolar 2016-2017

     Etapa locală a Olimpiadei de limba şi literatura română se organizează în conformitate cu:

 • Metodologia–cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare şi a Regulamentului de organizare a activităţilor cuprinse în calendarul activităţilor educative, şcolare şi extraşcolare, aprobată prin Ordinul M.E.C.T.S nr. 3035/ 10.01.2012;
 • Regulamentul specific privind organizarea şi desfăşurarea olimpiadei de limba şi literatura română – gimnaziu -  nr. 271/25.09.2015;
 • Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea olimpiadei de limba şi literatura română - clasele IX-XII-  nr. 51907/30.09.2015.

     Olimpiada de limbă şi literatură română se desfăşoară pe două niveluri:

 • Nivel gimnazial (clasele V-VIII);
 • Nivel liceal (clasele IX– XII).

     Etapa locală a Olimpiadei de limba şi literatura română, nivel gimnazial şi nivel liceal, se va desfăşura duminică, 19 februarie 2017, începând cu ora 10,00, în următoarele centre:

 • Liceul Teoretic ,,Constantin Noica”,  Alexandria - centru de concurs pentru elevii de gimnaziu - zona Alexandria;
 • Şcoala Gimnazială ,,Mihai Eminescu”, Roşiorii de Vede - centru de concurs pentru elevii de gimnaziu - zona Roşiorii de Vede;
 • Liceul Teoretic ,, Marin Preda”, Turnu Măgurele - centru de concurs pentru elevii de gimnaziu și de liceu - zona Turnu Măgurele;
 • Şcoala Gimnazială nr. 2, Videle - centru de concurs pentru elevii de gimnaziu - zona Videle;
 • Şcoala Gimnazială nr.3, Zimnicea - centru de concurs pentru elevii de gimnaziu - zona Zimnicea;
 • Colegiul Național ,,Alexandru Ioan Cuza”, Alexandria – centru de concurs pentru elevii de liceu – zona Alexandria;
 • Colegiul Tehnic  „Anghel Saligny”, Roşiorii de Vede – centru de concurs pentru elevii de liceu – zona Roşiorii de Vede;
 • Liceul Teoretic Videle - centru de concurs pentru elevii de liceu – zona Videle;
 • Liceul Teoretic Zimnicea - centru de concurs pentru elevii de liceu – zona Zimnicea.

     Calificarea elevilor la etapa locală, respectiv județeană este condiționată de obţinerea punctajului prevăzut de regulament.

     Competenţele/conţinuturile asociate evaluate, structura subiectelor se regăsesc în:

 • Articolul 12 din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea olimpiadei de limba şi literatura română clasele IX-XII nr. 51907/30.09.2015;
 • Articolele 5 - 6/7 din Regulamentul de organizare şi desfăşurare a olimpiadei de limba şi literatură româna – gimnaziu - nr. 271/25.09.2015.

     Aceste regulamente au fost postate pe site-ul MEN, al I.Ş.J. Teleorman, precum şi pe forumul directorilor în anul școlar trecut.

Precizări Olimpiada "Lectura ca abilitate de viață" - 2017

ANUNȚ IMPORTANT!

     Din motive obiective, Olimpiada LECTURA CA ABILITATE DE VIAȚĂ, etapa județeană, se va desfășura duminică, 29 ianuarie 2017, începând cu ora 10,00.


ANUNȚ IMPORTANT!

     Având în vedere condițiile meteorologice nefavorabile, etapa județeană a Olimpiadei LECTURA CA ABILITATE DE VIAȚĂ a fost amânată pentru data de 28 ianuarie 2017, ora 10,00.


     Etapa județeană a Olimpiadei "Lectura ca abilitate de viață" se va desfășura sâmbătă, 14 ianuarie 2017, la Colegiul Național "Anastasescu" din Roșiorii de Vede.

     Regulamentul specific privind organizarea și desfășurarea Olimpiadei "Lectura ca abilitate de viață", aprobat cu nr. 51908/30.09.2015(în vigoare), este postat pe forumul directorilor, pe site-ul MENCȘ și al ISJ Teleorman, din anul școlar precedent.

     Tabele cu elevii participanți vor fi transmise până marți, 10 ianuarie 2017, la Colegiul Național "Anastasescu", Roșiorii de Vede.

Precizări Olimpiada de lingvistică – 2017

     Etapa județeană a OLIMPIADEI DE LINGVISTICĂ se va desfășura sâmbătă, 21 ianuarie 2017, la Școala Gimnazială "Ștefan cel Mare" din Alexandria.

     Regulamentul specific privind organizarea și desfășurarea OLIMPIADEI DE LINGVISTICĂ, aprobat cu nr. 52359/ 05.10.2015 (în vigoare), este postat pe forumul directorilor, pe site-ul MENCȘ și al ISJ Teleorman, din anul școlar precedent.

     Tabele cu elevii participanți vor fi transmise până vineri, 13 ianuarie 2017, la Școala Gimnazială "Ștefan cel Mare" din Alexandria.

CONCURSUL DE CREAŢIE LITERARĂ "MARIN PREDA - PE URMELE MOROMEŢILOR" - 2016


ELEVII PREMIAŢI LA CONCURSUL DE CREAŢIE LITERARĂ "MARIN PREDA - PE URMELE MOROMEŢILOR"

Ediţia a IX-a, 2016

Premii

 

 


ELEVII PREMIAŢI LA CONCURSUL DE CREAŢIE LITERARĂ "MARIN PREDA - PE URMELE MOROMEŢILOR"

Ediţia a IX-a, 2016

Premii speciale