Precizări Olimpiada de lingvistică SOLOMON MARCUS – etapa județeană – 2019

     Etapa județeană a OLIMPIADEI DE LINGVISTICĂ SOLOMON MARCUS se va desfășura duminică, 17 februarie 2019, la Școala Gimnazială "Ștefan cel Mar" din Alexandria, în intervalul orar 10,00-13,00.
 
Etapa județeană a OLIMPIADEI DE LINGVISTICĂ se desfășoară în conformitate cu:

 • OMEN nr. 3015/08.01.2019 privind modificarea și completarea anexei nr. 1 a Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3035/2012 privind Metodologia–cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare şi a Regulamentului de organizare a activităţilor cuprinse în calendarul activităţilor educative, şcolare şi extraşcolare, cu modificările și completările ulterioare;
 • Regulamentul specific privind organizarea și desfășurarea OLIMPIADEI DE LINGVISTICĂ SOLOMON MARCUS, aprobat cu nr. 24791/ 16.01.2019.

     Pentru participarea la etapele județeană și națională, se vor avea în vedere identificarea și promovarea elevilor capabili de performanțe reale în acest domeniu competițional.

     Precizările privind norma de reprezentare pentru etapa națională se regăsesc în Regulamentul specific privind organizarea și desfășurarea OLIMPIADEI DE LINGVISTICĂ SOLOMON MARCUS, aprobat cu nr. 24791/ 16.01.2019, capitolul IV, art. 7, alin.(1-7).
 
     Precizările privind tematica și structura subiectelor se regăsesc în Regulamentul specific privind organizarea și desfășurarea OLIMPIADEI DE LINGVISTICĂ SOLOMON MARCUS, aprobat cu nr. 24791/ 16.01.2019, capitolul II, art. 5, alin.(1-8).

     Tabele cu elevii participanți, validate de către directorii unităților de învățământ, vor fi transmise până luni, 11 februarie 2018, ora 14:00, la Școala Gimnazială "Ștefan cel Mare" din Alexandria.

Precizări Olimpiada de limba şi literatura română – gimnaziu și liceu, secțiunea A – etapa locală, anul şcolar 2018-2019

     Etapa locală a Olimpiadei de limba şi literatura română, nivel gimnazial și liceal, secțiunea A, se va desfăşura sâmbătă, 16 februarie 2019, începând cu ora 9: 00, în următoarele centre:

 • Şcoala Gimnazială nr. 7 Alexandria - centru de concurs pentru elevii de gimnaziu - zona Alexandria;
 • Şcoala Gimnazială ,,Mihai Eminescu”, Roşiorii de Vede - centru de concurs pentru elevii de gimnaziu - zona Roşiorii de Vede;
 • Liceul Teoretic ,,Marin Preda”, Turnu Măgurele - centru de concurs pentru elevii de gimnaziu - zona Turnu Măgurele;
 • Şcoala Gimnazială nr. 2, Videle - centru de concurs pentru elevii de gimnaziu - zona Videle;
 • Şcoala Gimnazială nr. 2 Zimnicea - centru de concurs pentru elevii de gimnaziu - zona Zimnicea;
 • Colegiul Național ,,Alexandru Ioan Cuza”, Alexandria - centru de concurs pentru elevii de liceu - zona Alexandria;
 • Colegiul Național ,,Anastasescu”, Roşiorii de Vede - centru de concurs pentru elevii de liceu - zona Roşiorii de Vede;
 • Colegiul Național ,,Unirea”, Turnu Măgurele - centru de concurs pentru elevii de liceu - zona Turnu Măgurele;
 • Liceul Teoretic Videle - centru de concurs pentru elevii de liceu - zona Videle;
 • Liceul Teoretic Zimnicea - centru de concurs pentru elevii de liceu - zona Zimnicea.

     Calificarea elevilor pentru etapa locală, respectiv pentru etapa județeană este condiționată de obţinerea punctajului prevăzut de regulamentele specifice. Aceste regulamente au fost postate pe site-ul M.E.N., al I.Ş.J. Teleorman, precum şi pe forumul directorilor.

     Competenţele/ conţinuturile asociate evaluate, structura subiectelor aferente secțiunii A se regăsesc în:

 • Articolele 12 (1), 13 (1, 2) din Regulamentul specific de organizare şi desfăşurare a olimpiadei de limba şi literatură româna – gimnaziu - nr. 24718/16.01.2019;
 • Articolele 14 (1), 15 (1) din Regulamentul specific de organizare şi desfăşurare a olimpiadei de limba şi literatură româna – liceu - nr. 24719/16.01.2019.

     Tabelele cu elevii promovați pentru etapa locală a OLLR, secțiunea A, validate de către directorii unităților de învățământ, se vor transmite, în format editabil și scanat/pe fax, la centrele locale de concurs, până luni, 11 februarie 2019, ora 14,00.

CONCURSUL DE CREAŢIE LITERARĂ "MARIN PREDA - PE URMELE MOROMEŢILOR" - 2018


ELEVII PREMIAŢI LA CONCURSUL DE CREAŢIE LITERARĂ "MARIN PREDA - PE URMELE MOROMEŢILOR"

Ediţia a XI-a, 2018

Premii

 

 


ELEVII PREMIAŢI LA CONCURSUL DE CREAŢIE LITERARĂ "MARIN PREDA - PE URMELE MOROMEŢILOR"

Ediţia a XI-a, 2018

Premii speciale

 

 


Precizări Olimpiada "Lectura ca abilitate de viață" pentru elevii din clasele a V-a – a XII-a – etapa județeană, anul şcolar 2017-2018

     Etapa județeană a Olimpiadei "Lectura ca abilitate de viață" pentru elevii din clasele a V-a – a XII-a se va desfășura sâmbătă, 24 martie 2018, începând cu ora 10,00, la Liceul Tehnologic "Nicolae Bălcescu" din Alexandria.
    
     Etapa județeană a Olimpiadei "Lectura ca abilitate de viață" pentru elevii din clasele a V-a – a XII-a se desfășoară în temeiul Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare, aprobată prin OMECTS nr. 3035/2012 și potrivit prevederilor regulamentului specific aprobat cu nr.24634/ 17.01.2018.

     La etapa județeană a Olimpiadei "Lectura ca abilitate de viață" pot participa elevii care demonstrează capacitatea de a folosi lectura în vederea dezvoltării personale.

     Precizările referitoare la calificarea elevilor pentru etapa superioară se regăsesc în regulamentul specific al olimpiadei. Acest regulament a fost postat pe site-ul M.E.N., al I.Ş.J. Teleorman, precum şi pe forumul directorilor.

     Tabele cu elevii participanți, validate de către directorii unităților de învățământ, vor fi transmise până joi, 15 martie 2018,ora 16,00, la Liceul Tehnologic "Nicolae Bălcescu" din Alexandria..