REZULTATE CONCURS - înainte de contestații

Rezultatele obținute de candidați la concursul de ocupare a funcțiilor vacante de director și director adjunct 2017 - înainte de contestații

 

 


Notă
În atenția candidaților la concursul de director/ director adjunct

     Contestațiile se depun în termen de cel mult 48 de ore de la afișarea rezultatelor la ultima probă, astfel:

Pentru candidații din ziua de 19.07.2017

  • în data de 20.07.2017 între orele 8.00-16.30
  • în data de 21.07.2017 între orele 8.00-14.00

Pentru candidații din ziua de 20.07.2017

  • în data de 21.07.2017 între orele 8.00-14.00
  • în data de 22.07.2017 între orele 10.00-14.00

REZULTATE CONCURS - 20.07.2017

Rezultatele obținute de candidați la concursul de ocupare a funcțiilor vacante de director și director adjunct - 20.07.2017

REZULTATE CONCURS - 19.07.2017

Rezultatele obținute de candidați la concursul de ocupare a funcțiilor vacante de director și director adjunct - 19.07.2017

GRAFIC DESFĂȘURARE PROBE DE EVALUARE C.V. ȘI INTERVIU

CONCURSUL PENTRU OCUPAREA FUNCȚIILOR VACANTE DE DIRECTOR ȘI DIRECTOR ADJUNCT DIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR, SESIUNEA 2017

GRAFICUL DE DESFĂȘURARE A PROBELOR DE EVALUARE A CV-ULUI ȘI A INTERVIULUI

 

 


Notă:

     Candidații sunt rugați să se prezinte mai devreme cu o jumătate de oră față de ora programată.

REZULTATE PROBĂ SCRISĂ CONCURS DIRECTORI

Rezultatele înregistrate în urma desfășurării probei scrise la centrul special organizat la COLEGIUL NAȚIONAL "AL.D. GHiCA" ALEXANDRIA

 

 


Notă:

     În conformitate cu prevederile art.21, alin 3 din Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin OMEN 3969/2017, un candidat poate contesta punctajul acordat la oricare din probele de concurs în termen de cel mult 48 de ore de la afișarea rezultatelor la ultima probă.

     În cazul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ de stat contestaţiile se depun la secretariatul inspectoratului şcolar.

     Prin excepţie de la prevederile alin. (3), contestaţiile la proba scrisă, referitoare la formularea subiectelor şi a baremelor de evaluare, se depun la inspectoratul şcolar în termen de cel mult 24 de ore de la afişarea baremelor pentru această probă.