REZULTATE VERIFICARE DOSARE CANDIDAȚI

     Lista nominală a candidaților ale căror dosare au fost declarate admise pentru înscrierea la  concursul de ocupare a funcțiilor de director și director adjunct în învățământul preuniversitar


 


     Lista nominală a candidaților ale căror dosare au fost declarate respinse pentru înscrierea la  concursul de ocupare a funcțiilor de director și director adjunct în învățământul preuniversitar


 Erată: la pozițiile 12, 13, 14 și 15, la motivul respingerii, sintagma "conform art.9, alin.1, litera k" se completează cu "din Anexa la O.M.E.N.C.Ș. nr. 5080/2016".

P.D.I. - Proiectul de dezvoltare instituțională /P.A.S. - Planul de acțiune al școlii

     Proiectele de dezvoltare instituțională (P.D.I.) sau planurile de acțiune ale școlilor (P.A.S.) pentru fiecare unitate de învățământ cu personalitate juridică din județul Teleorman pot fi descărcate de către candidați la adresa web:

www.isjtr.ro/pdi

Informații utile

Tot ce trebuie să știți despre concursurile pentru directorii de școli

Vă rugăm să accesați ACEST LINK

Modele de itemi pentru proba scrisă

     Modele de itemi pentru proba scrisă din cadrul concursului de ocupare a funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar

Norme de aplicare evaluare CV

     Norme de aplicare a evaluării curriculum-ului vitae prevăzut în anexa nr. 3 la Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin O.ME.N.C.S. nr. 5080/2016