GRAFIC DESFĂȘURARE PROBE - CV ȘI INTERVIU

     CONCURSUL PENTRU OCUPAREA FUNCȚIILOR VACANTE DE DIRECTOR ȘI DIRECTOR ADJUNCT DIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR, SESIUNEA 2016

     GRAFICUL DE DESFĂȘURARE A PROBELOR DE EVALUARE A CV-ULUI ȘI A INTERVIULUI (conform art. 15 alin. (1) lit. (b) și (c) din Metodologie)

Rezultatele la proba scrisă din data de 12.10.2016

     Concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar

UPDATE 27.10.2016
Situația celor 5 candidati în curs de evaluare la proba scrisă se prezintă astfel:

BRATESCU PENELOPA ELENA: 46.875 puncte -> ADMIS
MATEI CORINA MANUELA: 40.625 puncte -> ADMIS
RADU MIHAIELA: 41.875 puncte -> ADMIS
DOBRICA  NELA: 27.500 puncte RESPINS
VOICU TEODOR DORU: 29.375 puncte RESPINS


     12 octombrie 2016            
     Rezultatele înregistrate în urma desfășurării probei scrise  

  Update: s-au facut 11 corecții minore la a treia și/sau a doua zecimală de la punctaj

  ERATĂ: la poziția 46 din listă, punctajul este 43,750

Proba scrisă - repartizarea candidaților pe săli

     Repartizarea candidaților pe săli - Concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante de director/director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar din județul Teleorman-proba scrisă

 

 


În atenția candidaților

LA PROBA SCRISĂ CANDIDAȚII VOR UTILIZA DOAR PIX DE CULOARE ALBASTRĂ SAU NEAGRĂ CARE NU SE ȘTERGE

ANUNȚ - 10.10.2016

     Ca urmare a solicitării candidaților privind admiterea prin derogare de la prevederile art. 9 alin. (2), respectiv art. 10 alin. (3) din Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin OMENCȘ nr. 5080/2016 și adresei MENCȘ nr. 1560/DGMRU/10.10.2016 prin care se comunică acordul privind validarea dosarelor de înscriere pentru candidații solicitanți, se afișează lista nominală finală a candidaților ale căror dosare au fost declarate admise pentru înscrierea la concursul de ocupare a funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar.

Comisa de verificare a dosarelor candidaților

 

     Lista nominală finală a candidaților ale căror dosare au fost declarate admise pentru înscrierea la  concursul de ocupare a funcțiilor de director și director adjunct în învățământul preuniversitar

 

 


     Lista nominală finală a candidaților ale căror dosare au fost declarate respinse pentru înscrierea la  concursul de ocupare a funcțiilor de director și director adjunct în învățământul preuniversitar

Anunțuri importante pentru proba scrisă

FOARTE IMPORTANT

          Concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante de director/director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar din județul Teleorman are loc în data de 12.10.2016 în Centrul special de concurs organizat la Liceul Tehnologic “Nicolae Bălcescu”Alexandria


ATENȚIONARE CANDIDAȚI ȘI PROFESORI ASISTENȚi

 

 


ANUNȚ - tragerea la sorți profesori supraveghetori