REZULTATE VERIFICARE DOSARE CANDIDAȚI

     Lista nominală a candidaților ale căror dosare au fost declarate admise pentru înscrierea la  concursul de ocupare a funcțiilor de director și director adjunct în învățământul preuniversitar


 


     Lista nominală a candidaților ale căror dosare au fost declarate respinse pentru înscrierea la  concursul de ocupare a funcțiilor de director și director adjunct în învățământul preuniversitar


 Erată: la pozițiile 12, 13, 14 și 15, la motivul respingerii, sintagma "conform art.9, alin.1, litera k" se completează cu "din Anexa la O.M.E.N.C.Ș. nr. 5080/2016".