Modele de itemi pentru proba scrisă

     Modele de itemi pentru proba scrisă din cadrul concursului de ocupare a funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar