18.11.2016 - Rezultatele finale înainte de contestații

     Rezultatele finale, înainte de contestații, obținute de candidați la concursul de ocupare a funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar

 

 


ANUNȚ

     În conformitate cu prevederile art. 19 alin. (2) lit. (a) din Metoologia de organizare și desfășurare a concursului de ocupare a funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin OMENCȘ nr. 5080/2016 și ale Calendarului organizării și desfășurării concursului, eventualele contestații la proba de interviu se depun, în termen de 3 zile lucrătoare de la finalizarea perioadei de organizare a concursurilor pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din sesiunea 2016, la registratura Inspectoratului Școlar Județean Telorman, conform programului:

  • LUNI, 21.11.2016, între orele 08:00-16:30
  • MARȚI, 22.11.2016, între orele 08:00-16:30
  • MIERCURI, 23.11.2016, între orele, 08:00-12:00

FORMULAR CONTESTAŢIE

     ANEXA 1 la Adresa MENCȘ Nr. 1991/DGMRU/18.11.2016 - PROCEDURA OPERAȚIONALĂ privind activităţile desfăşurate în vederea reevaluării probei de interviu de către comisia de soluționare a contestațiilor din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar

 

 


În atenția candidaților care depun contestații

  • candidații nu pot contesta decât proba de interviu;
  • în situația în care contestația este însoțită de alte documente, acestea nu vor constitui obiectul soluționării contestației;
  • candidații trebuie să depună câte o contestație separată pentru fiecare funcție, respectiv unitate de învățământ pentru care doresc să conteste punctajul obținut la proba de interviu;
  • candidații nu pot contesta punctajul obținut de alţi candidaţi.