Gradația de merit 2019


LISTA cu rezultatele candidaților participanți la concursul de acordare a gradațiilor de merit,în ordine descrescatoare a punctajelor acordate,sesiunea 2019


ORDIN nr. 3952/2019 - pentru aprobarea Metodologiei şi criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat în sesiunea 2019

 

 


ANEXĂ OMEN nr. 3952/2019 - Metodologia şi criteriile privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat în sesiunea 2019, din 03.05.2019

 

 


Fișe de evaluare pentru gradații de merit, număr de locuri pe categorii de personal, pecizări