Gradația de merit 2013 - grile de punctaj

     
01       Grila punctaj gradatii 2013 educatori/institutori/profesori pentru învăţământul preşcolar
     
02   Grila punctaj gradatii 2013 învăţători/institutori/profesori pentru învăţământul primar
     
03   Grila punctaj gradatii 2013 profesori
     
04   Grila punctaj gradatii 2013 maiştri-instructori/profesori pentru instruire practică
     
05   Grila punctaj gradatii 2013 cadre didactice din cluburile sportive şcolare
     
06   Grila punctaj gradatii 2013 cadre didactice din palatele/cluburile copiilor şi elevilor
     
07   Grila punctaj gradatii 2013 cadre didactice din învăţământul special
     
08   Grila punctaj gradatii 2013 personal didactic de conducere din unităţile de învăţământ
     
09   Grila punctaj gradatii 2013 personal didactic de conducere din cluburile sportive şcolare
     
10   Grila punctaj gradatii 2013 personal didactic de conducere din palatele/cluburile copiilor şi elevilor
     
11   Precizari