COMUNICAT DE PRESĂ - 31.05.2022 - Precizări COMPETENȚE BAC

Informare privind desfășurarea probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale ale examenului de bacalaureat național- 2022

     În conformitate cu prevederile OME nr. 5151/2021 privind organizarea și deasfășurarea examenului de bacalaureat national - 2022, cu precizările M.E. (Adresa nr. 27963/2022, Nota nr. 1604/2022), probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale se desfășoară după următorul calendar:

  • 6-8 iunie 2022 - Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română - proba A,
  • 14-16 iunie 2022 - Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare într-o limbă de circulație internațională – proba C
  1. proba de înțelegere a unui text audiat , urmată de proba scrisă - 15 iunie 2022;
  2. proba orală - limba engleză - 14 iunie 2022;
  3. limba engleză, limba franceză, limba spaniolă, limba germane, limba italiană, limba ebraică, limba japoneză, limba rusă, limba portugheză, limba chineză și limba turcă - 16 iunie 2022;
  • 8-10 iunie 2022 - Evaluarea competențelor digitale – proba D