Comunicat de presă - 16.04.2013 - Concursul pentru acordarea gradației de merit în învățământul teleormănean 2013

     În județul Teleorman, la concursul pentru acordarea gradației de merit în învățământul preuniversitar în anul școlar 2012-2013 s-au înscris 297 cadre didactice.

     Cele mai multe înscrieri s-au înregistrat la învățători (60), educatoare (37), limba și literatura română (34), directori (22), discipline tehnice (21), matematică (18), limba franceză(14), ed. fizică (11).

     Potrivit Calendarului, în perioada 11 aprilie - 3 mai 2013 se realizează analiza dosarelor candidaților, iar în perioada 8-11 mai 2013 se va aproba lista cuprinzând punctajele acordate în urma evaluării, de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar.

     Potrivit Art. 2. din Metodologia şi criteriile privind acordarea gradaţiei de merit în învăţământul preuniversitar aprobată prin OMECTS 6211/2012, numărul de gradaţii care se acordă se calculează astfel: din numărul stabilit prin aplicarea a 16% din totalul posturilor didactice existente la nivelul inspectoratului şcolar se scade numărul de gradaţii acordate personalului didactic, aflate în plată, având în vedere că gradaţia de merit se acordă pe o perioadă efectivă de 5 ani, fără a fi luate în calcul perioadele de suspendare a contractului individual de muncă din motive neimputabile angajatului sau de exercitare a unei funcţii publice.

     Precizăm că gradaţia de merit se atribuie pe o perioadă efectivă de 5 ani, începând cu data de 1 septembrie 2013.