COMUNICAT DE PRESĂ - 23.07.2015

     Joi, 23 iulie 2015, a avut loc o dezbatere cu elevi, profesori, reprezentanți ai părinților, directori ai unităților de învățământ liceal și gimnazial, organizată de Inspectoratul Școlar Județean Teleorman, la inițiativa domnului Cristache Iulian, președintele Federației Naționale a Asociațiilor de Părinți - Învățământ preuniversitar, având ca temă analiza rezultatelor obținute la examenul de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie, și la examenul de evaluare națională-2015.

     La ședință au participat ca invitați reprezentanți ai mass-media.

     Ședința s-a desfășurat în Sala de festivități a Școlii Gimnaziale ,,Mihai Viteazul’’ din Alexandria începând cu ora 10:00, fiind organizată pe două componente: Examenul de Bacalaureat și Examenul de Evaluare Națională.

     În cadrul acestei dezbateri, s-a prezentat o analiză a rezultatelor obținute de candidați la examenul de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie, respectiv examenul de evaluare națională, care a fost urmată de intervenții ale elevilor, părinților, profesorilor și ale directorilor. Au fost trecute în revistă cauzele principale care au generat eșecul școlar și au fost prezentate măsurile imediate și pe termen lung întreprinse de inspectoratul școlar în vederea ameliorării rezultatelor slabe obținute de absolvenți la examenele naționale.

În urma opiniilor exprimate de participanți, s-a confirmat importanța parteneriatului școală-familie, o prioritate comună pentru creșterea calității actului educațional și s-a subliniat necesitatea responsabilizării părinților, dar și a elevilor pentru o pregătire constantă și temeinică.

BIROUL DE PRESĂ