COMUNICAT DE PRESĂ - 25.09.2015

     În perioada 21-25 septembrie 2015, la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman, s-au desfășurat mai multe activități specifice începutului de an școlar, printre care:

Monitorizarea admiterii la clasa a IX-a

     La nivelul unităților de învățământ liceal de stat din județ, cărora le-au fost repartizați absolvenți de clasa a VIII-a în etapa a III-a de admitere și care și-au completat efectivele claselor a IX-a cu elevi repetenți, a avut loc activitatea de monitorizare a respectării prevederilor legislative și a normativelor în vigoare, privind modul de constituire a claselor a IX-a. Conform planificării Comisiei Județene de Admitere, au fost monitorizate următoarele unități de învățământ:

 • Colegiul Tehnic ”Anghel Saligny” din Roșiori de Vede;
 • Liceul Tehnologic Nr. 2 din Roșiori de Vede;
 • Colegiul Tehnic ”G-ral David Praporgescu” din Turnu Măgurele;
 • Liceul Tehnologic Nr. 1 din Alexandria;
 • Liceul Tehnologic ”Nicolae Bălcescu” din Alexandria;
 • Liceul Teoretic Olteni;
 • Liceul Tehnologic Măgura;
 • Liceul Tehnologic Drăgănești Vlașca

     Activitatea de monitorizare a vizat următoarele aspecte: realizarea claselor la nivelul unităților de învățământ în conformitate cu aprobările Comisiei Județene de Admitere în învățământul liceal și profesional de stat, pentru anul școlar 2015-2016; prezența la cursuri a elevilor repartizați în clasa a IX-a, precum și a elevilor reînscriși proveniți din repetenție; existența cererilor de reînscriere a elevilor repetenți, cu respectarea normativelor în vigoare; modul de completare a registrelor matricole și a cataloagelor.

Acțiuni privind siguranța elevilor și a cadrelor didactice

     În vederea creșterii gradului de siguranță a elevilor și a cadrelor didactice pe parcursul desfășurării orelor de curs și a activităților educative, reprezentanți ai Inspectoratului Școlar Județean Teleorman, alături de domnul Gheorghe Costel, comisar șef în cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Teleorman, au organizat acțiuni de verificare a măsurilor întreprinse de unitățile școlare în acest sens.

     Au fost verificate unitățile de învățământ de nivel gimnazial și liceal din municipiul Zimnicea și din municipiul Turnu Măgurele, urmărindu-se:

 • întocmirea Planului Local Comun de Acțiune;
 • existența și funcționalitatea sistemelor de supraveghere;
 • existența și vizibilitatea informațiilor referitoare la instituțiile și persoanele abilitate să asigurare un climat de normalitate şi siguranță civică, în incinta și în zona adiacentă unităților de învățământ preuniversitar;
 • revizuirea și aprobarea Regulamentelor de Ordine Interioară.

     De asemenea, Inspectoratul Școlar Județean Teleorman a participat la dezbaterea publică organizată de Autoritatea Teritorială de Ordine Publică în data de 23 septembrie 2015, activitate care a avut ca scop cunoașterea elementelor disfuncționale care pot pune în pericol liniștea și siguranța publică pe raza municipiului Alexandria. În cadrul întâlnirii, Inspectoratul Școlar Județean Teleorman a prezentat o informare privind măsurile stabilite la nivelul instituției în scopul creșterii gradului de siguranță a elevilor și a personalului didactic și prevenirea delincvenței juvenile în incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2015-2016, pe raza municipiului Alexandria.

Întâlniri în cadrul Comisiei paritare inspectorat școlar – sindicate

     Comisia paritară inspectorat-sindicate s-a întrunit în ședință în data de 17.09.2015 pentru analiza a 58 de solicitări pentru detașare/repartizare pe un număr de 52 posturi didactice vacante/rezervate, complete/incomplete, conform Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2015-2016, aprobată prin O.M.E.N. nr. 4895/2014. Au fost soluționate 39 de cereri de detașare/repartizare în vederea angajării pe perioadă determinată în anul școlar 2015-2016, iar în data de 22.09.2015, după actualizarea listei posturilor vacante/rezervate, complete/incomplete, în număr de 45, comisia paritară inspectorat-sindicate a soluționat 31 de cereri de detașare/repartizare pe post, din cele 46 de solicitări înregistrate la Inspectoratul Școlar Județean Teleorman.

BIROUL DE PRESĂ