COMUNICAT DE PRESĂ - 09.10.2015

     În săptămâna 5-9 octombrie 2015, la nivelul județului Teleorman, Inspectoratul Școlar Județean a efectuat o inspecție școlară cu tema Verificarea respectării reglementărilor în vigoare privind transferul elevilor şi a modului de numire a profesorilor diriginţi la clase în unitățile de învățământ, în anul școlar 2015-2016.

     Inspecția tematică, în cadrul căreia au fost verificate 34 de unități de învățământ gimnazial și liceal, a urmărit modul în care au fost respectate prevederile Legii Educației Naționale Nr. 1/2011, respectiv ale Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar nr. 5115/15.12.2014, referitoare la tema inspecției. Aspectele constatate vor fi centralizate într-un raport final al inspecției care va fi analizat la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman.

     În Comisia paritară inspectorat-sindicate, întrunită în ședință în săptămâna 5-9 octombrie 2015, au fost repartizate 20 de cadre didactice pe ore/catedre vacante/rezervate, în vederea angajării pe perioadă determinată în anul școlar 2015-2016, conform Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2015-2016 aprobată prin O.M.E.N. nr. 4895/2014.

BIROUL DE PRESĂ