COMUNICAT DE PRESĂ - 20.11.2015

     În perioada 16 - 20 noiembrie 2015, Inspectoratul Școlar Județean Teleorman a realizat o inspecție școlară cu tema Monitorizarea desfăşurării activităţilor educative și cultural sportive, planificate de către unităţile de învăţământ, în Săptămâna Educaţiei Globale, sub genericul „Egalitatea trebuie să fie reală!”

Obiectivele specifice ale inspecției tematice au fost:

  • Evaluarea competențelor cadrelor didactice de a elabora documente de proiectare pentru activități educative specifice Săptămânii Educaţiei Globale, sub genericul „Egalitatea trebuie să fie reală!”;
  • Evaluarea capacității cadrelor didactice de a proiecta activități educative extrașcolare care să contribuie la dezvoltarea personală a elevilor;
  • Evaluarea capacității cadrelor didactice de a implica un număr cât mai mare de elevi / parteneri educaționali în activităţi extrașcolare în domeniul educației pentru cetățenie democratică;
  • Monitorizarea derulării activităților educative planificate.

     Pe parcursul inspecției școlare, în vederea îndeplinirii obiectivelor propuse, s-au utilizat următoarele metode și procedee de documentare, control, îndrumare și evaluare:

  1. Verificarea documentelor de proiectare și planificare a activităților din cadrul Săptămânii Educației Globale;
  2. Analizarea proiectelor educaționale elaborate pentru activitățile planificate în cadrul Săptămânii Educației Globale;
  3. Monitorizarea desfășurării efective a activităților planificate;
  4. Verificarea parteneriatelor încheiate pentru derularea proiectelor propuse;
  5. Discuții cu profesorii, elevii și părinții acestora.

     În inspecția școlară din cadrul Săptămânii Educației Globale au fost incluse 18 unități de învățământ de nivel pre-primar, primar, gimnazial și liceal, atât din mediul urban cât și din cel rural, fiind verificate următoarele documente: programul activităților educative planificate în cadrul Săptămânii Educației Globale; dosarul Coordonatorului de proiecte și programe educative extrașcolare; dosarul comisiei de consiliere și orientare; dosarul Consiliului Școlar al Elevilor (în unitățile de învățământ cu nivel gimnazial și liceal).

     Cei 10 inspectori școlari și 3 metodiști ISJ implicați în activitatea de inspecție au constatat următoarele aspecte pozitive: existența documentelor de proiectare a activităților planificate în Săptămâna Educației Globale; adaptarea activităților propuse la particularitățile de vârstă ale elevilor; varietatea tipurilor de activități desfășurate: dezbateri, mese rotunde, ateliere de lucru, vizionarea unor materiale video pe tema egalității; implicarea unui număr mare de elevi în activitățile derulate; diversitatea partenerilor educaționali participanți la activități; popularizarea activităților desfășurate în presa scrisă și în spațiul virtual.

     Dintre recomandările făcute se pot menționa: extinderea colaborării cu organizații / instituții a căror activitate se desfășoară la nivel județean/regional/național; aplicarea unor chestionare de satisfacție beneficiarilor din proiectele implementate; implicarea, în mai mare măsură, a Consiliului Școlar / Județean al Elevilor în proiectarea și implementarea activităților; intensificarea colaborării cu Asociația Părinților / Consiliului Reprezentativ al părinților din toate unitățile de învățământ.

BIROUL DE PRESĂ