COMUNICAT DE PRESĂ (05.02.2016)

Întâlnire transnaţională de proiect ERASMUS+ KA2, Parteneriat Strategic „Innovative Quality Mentoring for Social Inclusion”

     În perioada 26-29 ianuarie 2016, reprezentanți ai Inspectoratului Şcolar Judeţean Teleorman au participat la prima întâlnire transnațională din cadrul proiectului „Innovative Quality Mentoring for Social Inclusion”, număr de identificare 2015-1-UK01-KA204-013785, întâlnire organizată la Bangor în Irlanda de Nord.

     Proiectul este finanţat de Comisia Europeană prin intermediul Agenţiei Naţionale a Regatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, în cadrul programului ERASMUS+ 2014-2020 și se derulează în perioada 1 octombrie 2015 – 31 august 2017.

     Instituția coordonatoare a proiectului este Kilcooley Women’s Centre (Irlanda de Nord), având ca parteneri: Inspectoratul Școlar Județean Teleorman (România), Kaleidoscope Entreprise (Anglia), ACDC (România), OZZIPS (Slovacia), Association of Life Volunteers ALV (Turcia). Parteneriatul strategic urmărește cooperarea celor șase instituții în scopul dezvoltării de bune practici în problematica mentoratului pentru incluziune socială, tematică abordată diferențiat de către parteneri în funcție de profilul acestora.

     Agenda reuniunii a cuprins întâlnirea oficială a reprezentanților instituțiilor partenere, ședințe de lucru în cadrul cărora au fost discutate aspecte esențiale din capitolele tehnic și administrativ prezentate în formularul de aplicație și care vor fi utilizate pe toată perioada de implementare a proiectului. De asemenea, au avut loc întâlniri cu Ministrul pentru Dezvoltare Socială din Irlanda de Nord, Lordul Maurice Morrow, și cu viceprimarul orașului Bangor care a înmânat participanților certificatele.

     S-au definitivat perioadele tuturor întâlnirilor transnaționale, precum și ale activităților de învățare programate a se desfășura, pe rând, la fiecare instituție parteneră.

BIROUL DE PRESĂ