COMUNICAT DE PRESĂ - 19.12.2016

Activitate de tip Blended Mobility în cadrul proiectului ERASMUS+ KA2, Parteneriat Strategic „Innovative Quality Mentoring for Social Inclusion”

     În perioada 10-14 decembrie 2016, Inspectoratul Şcolar Judeţean Teleorman a fost gazda celei de-a doua activități de tip Blended Mobility în cadrul proiectului „Innovative Quality Mentoring for Social Inclusion”, număr de identificare 2015-1-UK01-KA204-013785. La activitate, au participat reprezentanți ai instituției coordonatoare Kilcooley Women’s Centre (Irlanda de Nord) și partenerilor: Inspectoratul Școlar Județean Teleorman (România), Kaleidoscope Entreprise (Anglia), ACDC (România), OZZIPS (Slovacia) și Association of Life Volunteers ALV (Turcia).

     În timpul celor 5 zile ale întâlnirii internaționale, conform agendei și obiectivelor cursului de formare, au fost abordate noțiuni și termeni specifici problematicii mentoratului și ai incluziunii sociale, urmărindu-se dezvoltarea competențelor și abilităților de mentor comunitar ale participanților. În vederea promovării exemplelor de bună practică, au fost organizate vizite la Centrul Școlar de Educație incluzivă Alexandria și la Școala Gimnazială Conțești. Activitățile propuse au urmărit prezentarea unor grupuri vulnerabile care vor putea beneficia de practicile de mentorat: imigranți/emigranți, copii cu nevoi educaționale speciale, tineri și elevi de etnie romă.

     Agenda reuniunii a inclus și analiza activităților și documentelor care au fost depuse pentru raportarea intermediară, stabilirea sarcinilor de lucru ale fiecărui partener pentru perioada următoare, proiectarea documentelor necesare activității de formare până la următoarea activitate de tip Blended Mobility, care va fi organizată în Bangor, Irlanda de Nord, în luna ianuarie 2017.

BIROUL DE PRESĂ