ANUNȚ - 10.10.2016

     Ca urmare a solicitării candidaților privind admiterea prin derogare de la prevederile art. 9 alin. (2), respectiv art. 10 alin. (3) din Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin OMENCȘ nr. 5080/2016 și adresei MENCȘ nr. 1560/DGMRU/10.10.2016 prin care se comunică acordul privind validarea dosarelor de înscriere pentru candidații solicitanți, se afișează lista nominală finală a candidaților ale căror dosare au fost declarate admise pentru înscrierea la concursul de ocupare a funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar.

Comisa de verificare a dosarelor candidaților

 

     Lista nominală finală a candidaților ale căror dosare au fost declarate admise pentru înscrierea la  concursul de ocupare a funcțiilor de director și director adjunct în învățământul preuniversitar

 

 


     Lista nominală finală a candidaților ale căror dosare au fost declarate respinse pentru înscrierea la  concursul de ocupare a funcțiilor de director și director adjunct în învățământul preuniversitar