GRAFIC DESFĂȘURARE PROBE - CV ȘI INTERVIU

     CONCURSUL PENTRU OCUPAREA FUNCȚIILOR VACANTE DE DIRECTOR ȘI DIRECTOR ADJUNCT DIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR, SESIUNEA 2016

     GRAFICUL DE DESFĂȘURARE A PROBELOR DE EVALUARE A CV-ULUI ȘI A INTERVIULUI (conform art. 15 alin. (1) lit. (b) și (c) din Metodologie)