Calendarul judeţean O.N.S.Ş. - elaborat de I.S.J. Teleorman - 2013

Calendarul judeţean al Olimpiadei Naţionale a Sportului Şcolar - 2013