Olimpiada de științe socio-umane

     Regulamentul de organizare şi desfăşurare a olimpiadei de ştiinţe socio-umane şi precizările de anul trecut sunt valabile şi în anul şcolar 2012-2013, cu excepţia perioadelor şi a datelor. Vă recomandăm să consultaţi documentul postat pe site-ul M.E.N. la adresa:  

          http://www.edu.ro/index.php/articles/16485

     Pentru anul şcolar 2012-2013 sunt valabile din documentul menţionat şi precizările privind tematica generală pe discipline, conţinuturile orientative pentru etapa judeţeană/etapa naţională, precum şi itemii orientativi pentru realizarea subiectelor. Conform metodologiei, la Olimpiada de Educaţie Civică, participă la concurs echipaje formate din 2 elevi de clasa a III-a, respectiv a IV-a, unul pe redactare, celălalt pe lucrarea artistică-plastică, care vor colabora pentru atingerea subiectului.

     Pentru anul şcolar 2012-2013 perioadele/datele propuse sunt:

  • Etapa pe şcoală – decembrie 2012 - stabilirea datei  la latitudinea unităţilor şcolare;
  • Etapa locală - 26 ianuarie 2013 : zona Alexandria-Zimnicea - Şcoala Gimnazială „Mihai Viteazul” Alexandria; zona Roşiorii de Vede- Şcoala Gimnazială „Al. Depărăţeanu” Roşiorii de Vede;  zona Turnu Măgurele- Şcoala Gimnazială „Mircea cel Bătrân” Turnu Măgurele şi  zona Videle- Şcoala Gimnazială nr. 1 Videle;
  • Etapa judeţeană – 2 martie 2013; Etapa naţională – 1-5 aprilie 2013 – Baia Mare, jud. Maramureş