Auxiliare didactice aprobate cu OMEN nr.3022/08.01.2018

Lista auxiliarelor aprobate în etapa I pentru învățământul preuniversitar