Precizări Olimpiada de limba şi literatura română – gimnaziu și liceu, secțiunile A și B – etapa județeană, anul şcolar 2018-2019

     Etapa județeană a Olimpiadei de limba şi literatura română, gimnaziu (SECȚIUNEA A – Limba şi literatura română și SECȚIUNEA B – Lectura, ca abilitate de viață: Nivelurile 1 și 2) și liceu (SECȚIUNEA A – Limba şi literatura română și SECȚIUNEA B – Lectura, ca abilitate de viață: Nivelurile 3 și 4) se va desfăşura în data de 02 martie 2019, începând cu ora 10:00, în următoarele centre:

 • Şcoala Gimnazială "Mihai Viteazul" din Alexandria - centru de concurs pentru elevii de gimnaziu;
 • Liceul Tehnologic nr. 1 din Alexandria - centru de concurs pentru elevii de liceu.

     Etapa județeană a Olimpiadei de limba şi literatura română, gimnaziu și liceu, se desfășoară în conformitate cu:

 • OMEN nr. 3015/08.01.2019 privind modificarea și completarea anexei nr. 1 a Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3035/2012 privind Metodologia–cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare şi a Regulamentului de organizare a activităţilor cuprinse în calendarul activităţilor educative, şcolare şi extraşcolare, cu modificările și completările ulterioare;
 • Regulamentul specific privind organizarea şi desfăşurarea olimpiadei de limba şi literatura română – gimnaziu – nr. 24718/16.01.2019;
 • Regulamentul specific privind organizarea şi desfăşurarea olimpiadei de limba şi literatura română – liceu – nr. 24719/16.01.2019;
 • Calendarul olimpiadelor naţionale şcolare-2019, ANEXA nr. 2 la OMEN nr. 3016/09.01.2019.

     Olimpiada de limba şi literatura română gimnaziu și liceu, etapa județeană, se va desfășura pe două secțiuni:

 1. SECȚIUNEA A – Limba şi literatura română;
 2. SECȚIUNEA B – Lectura, ca abilitate de viață (Nivelurile sunt conforme Cadrului european de referință LIFT-2 privind studiul literaturii în învățământul secundar, elaborat în cadrul proiectului Comenius LIFT-2-http://www.literaryframework.eu):
 • Nivelul 1 – clasele a -a și a VI-a
 • Nivelul 2 – clasele a VII-a și a VIII-a
 • Nivelul 3 – clasele a IX-a și a X-a
 • Nivelul 4 – clasele a XI-a și a XII-a.

     Probele scrise ale celor două secțiuni se desfășoară concomitent.

     Competenţele/ conţinuturile asociate evaluate, structura subiectelor aferente celor două secțiuni se regăsesc în:

 • Articolele 12, 13 din Regulamentul specific de organizare şi desfăşurare a olimpiadei de limba şi literatură româna – clasele a V-a - a VIII-a – nr. 24718/16.01.2019;
 • Articolele 14, 15 din Regulamentul specific de organizare şi desfăşurare a olimpiadei de limba şi literatură româna – clasele a IX-a – a XII-a – nr. 24719/16.01.2019.

     Numărul elevilor este conform tabelelor transmise de unitățile de învățământ (prin comisiile de la centrul zonal de concurs-unde s-a desfășurat faza locală, pentru Secțiunea A, respectiv prin responsabilii de cerc - în baza selecției interne realizate la nivelul școlilor și transmise acestora, pentru Secțiunea B), care au centralizat situația participanților la etapa județeană a acestei competiții.

     Precizările referitoare la calificarea elevilor pentru etapa națională (punctaj minim, număr de locuri) se regăsesc în regulamentele specifice ale olimpiadei. Aceste regulamente au fost postate pe site-ul M.E.N., al I.Ş.J. Teleorman, precum şi pe forumul directorilor.