Precizări Olimpiada de limba şi literatura română – etapa locală, anul şcolar 2016-2017

     Etapa locală a Olimpiadei de limba şi literatura română se organizează în conformitate cu:

 • Metodologia–cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare şi a Regulamentului de organizare a activităţilor cuprinse în calendarul activităţilor educative, şcolare şi extraşcolare, aprobată prin Ordinul M.E.C.T.S nr. 3035/ 10.01.2012;
 • Regulamentul specific privind organizarea şi desfăşurarea olimpiadei de limba şi literatura română – gimnaziu -  nr. 271/25.09.2015;
 • Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea olimpiadei de limba şi literatura română - clasele IX-XII-  nr. 51907/30.09.2015.

     Olimpiada de limbă şi literatură română se desfăşoară pe două niveluri:

 • Nivel gimnazial (clasele V-VIII);
 • Nivel liceal (clasele IX– XII).

     Etapa locală a Olimpiadei de limba şi literatura română, nivel gimnazial şi nivel liceal, se va desfăşura duminică, 19 februarie 2017, începând cu ora 10,00, în următoarele centre:

 • Liceul Teoretic ,,Constantin Noica”,  Alexandria - centru de concurs pentru elevii de gimnaziu - zona Alexandria;
 • Şcoala Gimnazială ,,Mihai Eminescu”, Roşiorii de Vede - centru de concurs pentru elevii de gimnaziu - zona Roşiorii de Vede;
 • Liceul Teoretic ,, Marin Preda”, Turnu Măgurele - centru de concurs pentru elevii de gimnaziu și de liceu - zona Turnu Măgurele;
 • Şcoala Gimnazială nr. 2, Videle - centru de concurs pentru elevii de gimnaziu - zona Videle;
 • Şcoala Gimnazială nr.3, Zimnicea - centru de concurs pentru elevii de gimnaziu - zona Zimnicea;
 • Colegiul Național ,,Alexandru Ioan Cuza”, Alexandria – centru de concurs pentru elevii de liceu – zona Alexandria;
 • Colegiul Tehnic  „Anghel Saligny”, Roşiorii de Vede – centru de concurs pentru elevii de liceu – zona Roşiorii de Vede;
 • Liceul Teoretic Videle - centru de concurs pentru elevii de liceu – zona Videle;
 • Liceul Teoretic Zimnicea - centru de concurs pentru elevii de liceu – zona Zimnicea.

     Calificarea elevilor la etapa locală, respectiv județeană este condiționată de obţinerea punctajului prevăzut de regulament.

     Competenţele/conţinuturile asociate evaluate, structura subiectelor se regăsesc în:

 • Articolul 12 din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea olimpiadei de limba şi literatura română clasele IX-XII nr. 51907/30.09.2015;
 • Articolele 5 - 6/7 din Regulamentul de organizare şi desfăşurare a olimpiadei de limba şi literatură româna – gimnaziu - nr. 271/25.09.2015.

     Aceste regulamente au fost postate pe site-ul MEN, al I.Ş.J. Teleorman, precum şi pe forumul directorilor în anul școlar trecut.