Precizări Olimpiada de limba şi literatura română – etapa județeană, anul şcolar 2016-2017

     Etapa județeană a Olimpiadei de limba şi literatura română se organizează în conformitate cu:

  • Metodologia–cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare şi a Regulamentului de organizare a activităţilor cuprinse în calendarul activităţilor educative, şcolare şi extraşcolare, aprobată prin Ordinul M.E.C.T.S nr. 3035/ 10.01.2012;
  • Regulamentul specific privind organizarea şi desfăşurarea olimpiadei de limba şi literatura română – gimnaziu - nr. 271/25.09.2015;
  • Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea olimpiadei de limba şi literatura română - clasele IX-XII- nr. 51907/30.09.2015.

     Olimpiada de limba şi literatura română se desfăşoară pe două niveluri:

  • Nivel gimnazial (clasele V-VIII);
  • Nivel liceal (clasele IX– XII).

     Etapa județeană a Olimpiadei de limba şi literatura română, nivel gimnazial şi nivel liceal, se va desfăşura duminică, 5 martie 2017, începând cu ora 10:00, la Liceul Pedagogic "Mircea Scarlat" din Alexandria.

     Precizările referitoare la calificarea elevilor pentru etapa superioară se regăsesc în regulamentele specifice ala olimpiadei. Aceste regulamente au fost postate pe site-ul MEN, al I.Ş.J. Teleorman, precum şi pe forumul directorilor, în anul școlar 2015-2016.