Atenţie noutăţi înscriere definitivat 2013

     Conform OMECTS nr. 6193/2012 privind organizarea şi desfăşurarea examenului naţional de definitivare în învăţământ, perioada de înscriere pentru sesiunea 2013 s-a prelungit până la 15.XII.2012.

     Precizăm că mai sunt şi alte modificări, motiv pentru care CONSULTAŢI CU ATENŢIE METODOLOGIA.


METODOLOGIA PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA EXAMENULUI NAŢIONAL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT

 

 


Anexa 1 la Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea examenului naţional de definitivare în învăţământ - Calendarul desfăşurării examenului naţional de definitivare în învăţământ

 

 


Anexa 2 la Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea examenului naţional de definitivare în învăţământ - FIŞĂ DE ÎNSCRIERE la examenul naţional de definitivare în învăţământ

 

 


PROCES-VERBAL DE INSPECŢIE LA CLASĂ