Listă echivalare conform OMECTS 5553/2011

     Tabel nominal cu cadrele didactice din jud. Teleorman care au solicitat echivalarea pe baza ECTS/SECT a învățământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durata de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licență, conform OMECTS nr. 5553/2011