PRECIZĂRI CU PRIVIRE LA RECUNOAŞTEREA ŞCOLARITĂŢII ŞI A DIPLOMEI DE LICENŢĂ

     În atenţia cadrelor didactice înscrise la grade didactice pentru Centrul de formare Universitatea din Piteşti

     Urmare adresei nr. 4007/08.04.2013 a Universităţii din Piteşti, Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic, vă comunicăm faptul că absolvenţii licenţiaţi ai universităţilor particulare din România, înscrişi sau care urmează să se înscrie la examenele pentru obţinerea gradelor didactice I sau II, trebuie să prezinte la dosarul personal de înscriere un document oficial (nominal) eliberat de Ministerul Educaţiei Naţionale, cu privire la recunoaşterea şcolarităţii şi a diplomei de licenţă, conform actelor normative în vigoare până la data de 30.05.2013, cel mai târziu.