Anunţ cursuri reconversie profesională

În atenţia cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar

     Urmare adresei nr. 44264,45651/20.05.2013 vă informăm că, în baza OMECTS nr. 6194/2012 privind aprobarea normelor metodologice de organizare şi funcţionare a programelor de conversie profesională a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar publicat în Monitorul oficial al României nr. 819 din 06 decembrie 2012, următoarele instituţii de învăţământ superior organizează programe de conversie profesională a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar:

Instituţia de învăţământ superior    Specializarea
     
Universitatea din Bucureşti   Geografie (ID) – la Facultatea de Geografie
     
Universitatea „Valahia” din Târgovişte   Informatică
     
Universitatea „Valahia” din Târgovişte   Educaţie tehnologică
     
Universitatea „Valahia” din Târgovişte   Muzică instrumentală
     
Universitatea „Valahia” din Târgovişte   Istorie
     
Universitatea „Valahia” din Târgovişte   Geografie
     
Universitatea „Valahia” din Târgovişte   Limba şi literatura engleză
     
Universitatea „Valahia” din Târgovişte   Limba şi literatura franceză
     
Universitatea „Valahia” din Târgovişte   Educaţie fizică sportivă