Precizări privind ridicarea certificatului pentru acordarea gradului didactic I, seria 2011-2013, Universitatea din București

În atenţia cadrelor didactice înscrise la gradul didactic I, seria 2011-2013

     Urmare adresei nr. 20739/27.09.2013 transmisă de Universitatea din București, Direcția Generală Secretariat, Biroul Perfecționare, vă informăm următoarele:

  • candidații declarați admis își vor ridica, personal, certificatul de acordare a gradului didactic I de la Direcția Generală Secretariat a Universității din București – Biroul Perfecționare (camera 309), pe baza Cărții de Identitate și a chitanței de 50 lei (taxă care se va achita la Casieria de la subsolul Facultății de Drept), după data de 04 noiembrie 2013;
  • dosarele candidaților intră în Arhiva universității.